Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen under 1800-talet - Nationalism och imperalism på 1800-talet

Skapad 2019-08-14 08:55 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
En Lpp som behandlar nationalism och imperialism
Grundskola 8 Historia
1800-talet - nationalismens och imperialismens århundrade är den röda tråden i detta arbetsområde. Nationalismen fungerar både enande och splittrande. Vi kommer att se på olika exempel på detta. Under 1800-talet byggdes också olika kolonialvälden upp i Asien och Afrika. Nästan överallt dit européerna kom och gjorde sina erövringar fanns redan rika och högstående kulturer. Vi kommer gå igenom första världskriget och mellankrigstiden och knyta begreppen till de olika händelseförloppen vi går igenom.

Innehåll

 

Syfte

Genom att studera nationalism och imperialism ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsgång

 

Vi kommer att arbeta med läroboken i historia(Utkik) s 144-229(1800-tal i världen och i Sverige, första världskriget och mellankrigstiden).

Vi har lärarledda genomgångar, mindre gruppuppgifter och gemensamma diskussioner. Vi ser på några filmer och presentationer.

 

Nationalismen: 

Att kunna:

 1. Du ska kunna förklara begreppet nation och vad nationalismen innebär. Du ska kunna föra ett analyserande resonemang kring varför nationalismen växte sig stark på 1800-talet.
 2. Du ska kunna föra en diskussion kring några exempel på hur historien använts för att stärka nationalismen i ett land.
 3. Du ska kunna förklara händelseförloppen som ledde fram till Tysklands och Italiens enande. Du ska också kunna föra en diskussion kring vilka faktorer som var mest avgörande för att enandet lyckades.
 4. Du ska känna till Rysslands expansion under 1800-talet. Du ska kunna förklara hur frihetssträvandena och den ökande nationalismen i Europa påverkade Ryssland.

Länk att studera: 1800-talet del 1: 1800-talet del 1: Nationalismhttps://youtu.be/3xkb-K2ij9E

 

Imperialismen:

 Att kunna:

 1. Du ska kunna placera kolonialismen rätt i tiden och kunna klargöra i vilka världsdelar och områden det förekom.
 2. Du ska kunna förklara begreppen kolonialism och imperialism.
 3. Du ska kunna ge exempel på orsaker bakom kolonialismen.
 4. Du ska kunna ge förklaringar till européernas övertag och kunna beskriva några av deras metoder.
 5. Du ska kunna ge exempel på hur de koloniserade folken påverkades under kolonialismen, hur deras kultur och levnadssätt påverkades.
 6. Du ska kunna ange några följder av kolonialismen - för de koloniserade och för kolonisatörerna.
 7. Du ska kunna jämföra hur samtid och nutid såg/ser på kolonialism.
 8. Du ska kunna ange några olika former  av kolonialism.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi

Matriser

Hi
Nationalism och imperialism

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om nationalism och imperialism . Du har grundläggande kunskaper om vad som hände.
Du har goda kunskaper om nationalism och imperialism Du har goda kunskaper om vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om nationalism och imperialism Du har mycket goda om vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism och imperialism
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav för betyget D och B

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: