Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2019-08-14 09:02 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
En viktig del i ämnet samhällskunskapen är ekonomi. Man skiljer på mikro- och makroekonomi. Makroekonomi handlar om samhällets ekonomi och mikroekonomi om enskilda människors ekonomi. Vi ska i denna kursen titta på samhällets ekonomi, men även hur det påverka enskildas ekonomi. Vi kommer ha prov på detta område.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde: Samhällsekonomi 

Vad?

Samhällsekonomi: det ekonomiska kretsloppet och dess delar. Ekonomisk politik, olika ekonomiska system, monopol och oligopol, utbud och efterfråga, planerat åldrande. 

Varför?

Centralt innehåll i kursen: 

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Kunskapskrav Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Hur?

Genomgångar, uppgifter, dokumentärer, texter. 

Bedömning?

Skillnaden på betyg på provet kommer handla om hur bra du kan använda fakta för att dra slutsatser om hur samhällsekonomi fungerar. Det gäller att förstå det ekonomiska kretsloppet och hur man kan styra det med ekonomisk politik. Skillnaden i olika ekonomiska system (marknadsekonomi och planekonomi) och vilka konsekvenser dessa får (problem) är också viktigt. 

Planering 1. Marknadsekonomi (genomgång) 19/8 2. Planekonomi (genomgång) 25/8 3. Planerat åldrande, glödlampskonspirationen (dokumentär) 26/8 4. Det ekonomiska kretsloppet (rita). 1/9 5. BNP och tillväxt. (genomgång, övning med Gapminder) 2/9 6. Ekonomisk politik. (finanspolitik och penningpolitik, högkonjunktur och lågkonjunktur) 8/9 7. Monopol och oligopol (gruppövning) 9/9 8. Ekonomernas skuld (dokumentär). 15/9 9. Inför provet 16/9

10. Prov 22 september

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: