Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-08-14 09:02 i Vallåsskolan Halmstad
Läsförståelse
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Det är en sak att kunna läsa text efter text med gott flyt men frågan är: Förstår jag allt? Ibland dyker det upp bilder, frågor eller konstiga ord vi aldrig hört när vi läser en bra bok hemma, på bussen eller i skolan. Hur kan man lära sig att förstå en text? Jo, med hjälp av lässtrategier! Vi kommer nu att träna oss på att använda dessa strategier för att utöka vår läsförståelse.

Innehåll

När ska vi jobba med detta?
Återkommande under hela höstterminen 2019.

 

Vad ska jag kunna?
- Du ska ha strategier. (Förutsägelser, reda ut oklarheter, beskriva med bild, ord och ställa frågor). 

- Förstå och tolka olika texter.

- Förstå texternas budskap, både de som står i texten och sådant som står mellan raderna.

- Kunna göra enkla och kronologiska (i tidsordning) sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar av texterna.

 

Hur kommer vi att träna på detta?
- Varje vecka övar vi läsförståelse i Övningshäftet (Läsförståelse B) och i ZickZack Skrivrummet.

- Ni kommer att få öva i par/grupper.

- Vi kommer att ha återkommande textsamtal under terminen.

- Vi kommer även att lyssna på olika typer av texter.

 

Hur kommer jag att visa vad jag har lärt mig?
- Genomföra övningarna samt delta i textsamtal och diskussioner.

- Läsa olika texter och svara på frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse svenska

På väg
Godtagbara
Mer än godtagbara
Läsa med flyt
Eleven kan med hjälp läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med mycketgott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfatta
Med hjälp göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven viss grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: