Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska åk 3

Skapad 2019-08-14 09:06 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
När vi arbetar med svenska kommer du få utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.
Grundskola 3 Svenska
När vi arbetar med svenska kommer du få utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Syfte med undervisningen

(se kopplingar till läroplanen nedan)

Målet med undervisningen och det som bedöms är att du kan

 • läsa med flyt och förstå enkla texter som du läser
 • rätta dig själv vid behov när du läser
 • tolka och förstå stora delar av innehållet i berättelser och faktatexter samt återberätta stora delar av innehållet muntligt
 • dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

 • skriva läsligt med gemener och versaler, både för hand och på digitala verktyg
 • skriva enkla berättande texter med början, mitten och slut
 • skriva egna enkla texter så att andra kan förstå innehållet
 • stava flera vanligt förekommande ord
 • skriva meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken 

 • söka och hämta information från en bestämd källa 
 • lyssna på andra i olika sammanhang, ge kommentarer till det andra säger och berätta samt återberätta längre sammanhängande händelser, sagor eller andra berättelser med tydlig poäng
 • uttrycka egna åsikter, argumentera för dem samt ta intryck av andras åsikter och argument.

 

Det här ska vi göra:

 • Återkommande arbeta i läsgrupper.
 • Läsa texter av olika slag.
 • Träna ord- och läsförståelse.
 • Arbeta med läsförståelse på olika sätt.
 • Utveckla ord- och begreppsförrådet.
 • Arbeta med språklära, såsom alfabetiskt ordning, ordklasser och stavningsregler.
 • Utveckla och befästa förmågan att skriva med tydlig och läslig handstil.
 • Träna på hur man planerar och bygger upp en berättelse utifrån givna modeller, exempelvis berättelsekarta.
 • Träna på hur man kan börja en berättelse, skapa ett problem med tillhörande lösning samt hur man kan avsluta en berättelse.
 • Skriva egna sagor, berättelser och faktatexter.
 • Träna på att ge respons på olika texter.
 • Utveckla förmågan att självrätta egna texter.
 • Lyssna på högläsning av olika genrer och texttyper.
 • Lyssna, berätta och samtala i dagliga samtal.
 • Träna på att ta och ge muntliga instruktioner.
 • Möjlighet att visa upp sina egna resultat och idéer samt att även ta del av andras.
 • Träna på muntlig redovisning av enklare slag.
 • Använda oss av olika program på iPaden vid redovisningar.
 • Arbeta med Unikum och Google Classroom.
 • Titta på filmer med varierat och relevant innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: