Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd- Årskurs 2

Skapad 2019-08-14 09:12 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Ett arbete kring några av de löv och barrträd som finns både i vårt närområde och hela landet. Ett tips är att boka in sig på vetenskapens hus i Stockholm
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
De är stora, ståtliga och de har en krona... Vad kan det vara? Det handlar om träd!

Innehåll

 Vad ska vi arbeta med-        

* Skillnaden mellan löv- och barrträd.

-         * Kunna känna igen och namnge 4 vanliga svenska träd.

-        *  Kunna benämna trädens olika delar- rötter, stam, gren, löv, barr, kotte, frö- och berätta om       funktionen.

-        *  Kunna beskriva 1 träds livscykel.

 

Hur ska vi arbeta:

Under arbetet kommer vi att arbeta i par och i grupp. Vi kommer att:

* titta på film

* läsa faktatexter

* söka efter fakta på internet

* studiebesök på vetenskapens hus

* fältstudie i närområdet

 

 

Vad ska du lära dig:

* Du ska känna till trädets olika delar.

* Kunna namnge fyra vanligt förekommande träd i vår svenska natur.

* Skillnaden mellan barr- och lövträd.

Uppgifter

 • Arbetsblad barrträd och lövträd

 • Arbetsblad björk

 • Arbetsblad ek

 • Arbetsblad gran

 • Arbetsblad tall

 • Arbetsblad trädets delar

 • Detaljplanering Träd- Årskurs 1

 • Extrauppgift

 • Faktatexter Träd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Träd- Årskurs 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan skillnaden mellan löv- och barrträd
Jag vet bara antingen vad ett barrträd eller ett lövträd är och vet inte skillnaden.
Jag vet vad ett löv- och barrträd är och kan beskriva skillnaden på ett enkelt sätt.
Jag vet vad ett löv- och barrträd är och kan beskriva skillnaden på ett detaljerat sätt.
Namnge träd
Jag kan namnge och känna igen minst 2 träd.
Jag kan namnge och känna igen minst 4 träd.
Jag kan namnge och känna igen fler än 4 träd.
Trädens delar
Jag kan namnet på minst 2 av trädens delar och kan berätta vad de har för funktion.
Jag kan namnet på minst 4 av trädens delar och kan berätta vad de har för funktion.
Jag kan namnet på alla trädens olika delar och kan berätta om deras funktion.
Årstiderna med trädet
Jag kan med hjälp av en vuxen beskriva vad som händer ett träd genom årstiderna.
Jag kan med viss hjälp av en vuxen beskriva vad som händer ett träd genom årstiderna.
Jag kan själv beskriva vad som händer ett träd genom årstiderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: