Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en bra kompis- arbete i årskurs 1.

Skapad 2019-08-14 09:21 i Vasaskolan Ludvika
Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och ha arbetsro? Vilka regler behöver vi ha på skolgården för att alla ska må bra och få vara med? Hur ser du att en kompis är glad, arg eller ledsen? Hur kan du säga "sluta" på ett tydligt sätt så att en kompis förstår att du inte vill mer? Det är frågor vi pratar om för att få ett bra arbetsklimat och socialt samspel i klassen.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
"Den som är stark måste också vara väldigt snäll!"

Hur är man en bra kompis? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska må bra och ha arbetsro? Vilka regler behöver vi ha på skolgården för att alla ska må bra och få vara med?

Hur ser du att en kompis är glad, arg eller ledsen? Hur kan du säga "sluta" på ett tydligt sätt så att en kompis förstår att du inte vill mer?

Det är frågor vi pratar om för att få ett bra arbetsklimat och socialt samspel i klassen.

Innehåll

Vad ska du lära dig och varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

 

Du ska utveckla din: 

Kommunikativa förmåga

 • Att lära känna varandra bättre i klassen och i skolan.
 • Att kunna beskriva hur du känner i olika situationer. Hur du känner dig när du är glad, arg eller ledsen.

 

Sv

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

SvA

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

SvA 1-3

Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Sv 1-3

Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Sv 2-3

 Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

SvA 2-3

 Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

 

Analysförmåga

 • Att förstå vilka regler man behöver följa för att alla ska må bra i skolan och känna studiero.
 • Att förstå hur andra människor påverkas av det man säger eller gör.
 • Att förstå att alla är olika och behöver träna på olika saker.
 • Att förstå hur man är en bra klasskompis/kompis.

 

SO 1-3

Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

SO 1-3

Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer

SO 1-3

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

 

 

Metakognitiv förmåga

 • Att kunna tala med varandra och reda ut när det blir bråk.

 

SO 1-3

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Konkreta mål

Du följer reglerna i klassrummet och i skolan och förstår varför de behövs. Du är en bra kompis och respekterar människors olikheter. Du berättar hur du känner dig när du är glad, arg eller ledsen. Du lyssnar när en kompis säger nej och du ser din del i en händelse.

Hur ska vi lära oss?

Vi pratar om hur vi vill ha det i klassrummet och på skolgården. Vi diskuterar hur man är en bra kompis. Vi ser på filmer om att vara vänner och pratar om det vi sett. Vi ritar och berättar om olika känslor. Vi går igenom skolans regler och pratar om vilka regler vi behöver ha i klassrummet för en bra arbetsro. Vi samtalar om människors olikheter och hur viktigt det är att respektera varandra. 

   Hur ska du få visa vad du kan?

Vi bedömer din förmåga att:

 • samtala om hur man är en bra kompis.
 • samtala om och förstå vad som gör dig och andra ledsna, arga eller glada. 
 • följa skolans regler.
 • följa klassrummets regler.
 • respektera andra och visa förståelse för att alla är olika.
 • visa med ord och bild, i skolan, på rasten.               

Matriser

Sv SO SvA
SO - målen att nå i år 3

På väg mot målen
På god väg att nå målen
Har nått målen
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Du jobbar med att visa respekt för andra människors egenvärde.
Du visar respekt för andra människors egenvärde.
Du visar respekt för andra människors egenvärde och tar avstånd för att människor utsätts för kränkande behandling.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du känner till att det finns regler och du jobbar på att följa skolans regler.
Du vet vilka regler som gäller i skolan på raster och i klassrummet. Du vet varför det behövs regler och följer oftast reglerna.
Du vet vilka regler som gäller i skolan på raster och i klassrummet. Du vet varför det behövs regler och visar att du följer reglerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: