👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-08-14 09:28 i Nåntunaskolan Papperskorgen 2
Medeltiden - hur folk levde och några betydelsefulla kungar och drottningar
Grundskola 5 Historia
Vad hände efter Vikingatiden och fram till att Gustav Vasa blev kung? Hur levde människor, vad uppfanns och vad bestämdes under den här tiden?

Innehåll

 

 

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbete med detta område ska du kunna 

- beskriva hur barn, män och kvinnor i olika samhällsklasser hade det under medeltiden

- beskriva hur de nordiska staterna växte fram under medeltiden, samt vilka regenter och omtalade personer som hade betydelse för hur Sverige förändrades

- beskriva hur livet i Sverige utvecklades och förändrades genom handel och migration/immigration

- beskriva hur kyrkan och dess lära påverkade Sveriges land, lagar, kultur, traditioner och vardagsliv

- beskriva hur skeenden som hände under medeltiden har påverkat vårt land och vår kultur så att vi kan märka det än idag

- i dina resonemang ska du kunna använda historiska begrepp på att passande sätt

Undervisning och bedömning

Om människors liv under medeltiden

Du får läsa faktatext och göra instuderingsuppgifter till att börja med.

Du kommer att få titta på filmer och läsa faktatexter på NE.se om de olika ständerna; adel, präst, borgare och bönder, samt om hur medeltiden människor levde, vilka skillnader och likheter som gällde barn, kvinnor och män. 

Du kommer genom filmer, faktatexter och berättande att få lära dig om hur klostren började byggas och hur det var att vara nunna eller munk. 

Du kommer att få skriva en medeltidsroman där du ska visa att du har förståelse för hur människor ur olika samhällsklasser levde under medeltiden. 

 

Om kungar och stormäns inflytande och gärning under medeltiden

Vi ska börja med att göra en bred tidslinje från medeltidens start till dess slut i samband med Gustav Vasas kröning 1523. Där ritar vi successivt in de olika händelser som har haft stor betydelse, varit uppseendeväckande och/eller som man bör känna till.

Ni kommer att få arbeta i små grupper och fokusera på varsin händelse och bli experter på den. Ni ska sedan redovisa detta genom att göra en kortare teater. Alla behöver inte agera, men alla ska ha någon funktion i utformandet. I samband med detta ska ni gestalta vilka konsekvenser som denna händelse fick just då och för framtiden.  

Ni kommer att få visa skriftligt de kunskaper som räknas upp under rubriken Konkretisering av kunskapsmål, förutom den första meningen som visas i medeltidsromanen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia åk 4-6

grundläggande nivå
utvecklad nivå
väl utvecklad nivå
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.