Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Förskoleklassen

Skapad 2019-08-14 09:29 i Almtunaskolan Papperskorgen 2
Grundskola F
Väcka elevens intresse för naturvetenskap.

Innehåll

(Välj syfte och centralt innehåll via länk "Läroplan" längst ner.)

Du kommer få träna din förmåga att:

 • analysera.
 • diskutera.
 • demonstrera/redovisa
 • förmåga att urskilja.
 • utforska.
 • reflektera.
 • laborera.
 • Observera.

Målet med arbetet är att du ska lära dig om:

- årstidsväxlingar.

- djur och växter.

- att värna om miljön.

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

- Teknik.

- Natur.

- Samhälle.

- Samarbetsinriktat arbetssätt

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 Eleverna kommer få arbeta praktiskt och teoretiskt med växter, djur och naturvetenskapliga begrepp.

Eleverna kommer i grupp och individuellt få skriva eller måla berättande bilder eller faktatexter såväl för hand som på ipad och göra estetiska arbeten.

Eleverna kommer att få se på filmer om växter, djur, årstider, näringskedjor

Eleverna kommer varje månad få följa vår naturruta genom hela läsåret. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Under detta arbetsområde kommer vi att bedöma elevens förmåga att:

Lyssna och ta instruktioner.

Samarbeta i grupp.

Delta aktivt i samtal och diskussioner.

Visa förståelse för hur en näringskedja är uppbyggd.

Redovisa muntligt och skriftligt. 

Att med hjälp av bilder kunna namnge några av de vanliga växterna och djuren i vår närmiljö.

Viktiga begrepp du kommer att möta:

 • hållbar utveckling.
 • konstruktion.

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • titta på filmer.
 • göra experiment.
 • samtala om.
 • rita bilder.
 • diskutera.
 • vara ute i naturen.
 • cirkelmodellen

Du kommer möta IKT i undervisningen genom att:

 • vi ser på film.
 • vi dokumenterar med foto med ipads.
 • vi använder apparna.

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • diskussionerna utgår från dina erfarenheter och vad du är intresserad av.
 • kooperativa arbetssätt som EPA, karusellen.
 • att du är med och utvärderar arbetets former och innehåll.
 • lärarna planerar arbetet efter ditt och gruppens intresse.

 Du kommer få visa vad du lärt dig genom: 

 • diskussioner i grupp.
 • bilderna du ritar.
 • i samtal med läraren.
 • genom din egen text/bild.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: