Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkarbete förskoleklass

Skapad 2019-08-14 09:29 i Almtunaskolan Papperskorgen 2
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Språkarbetet i förskoleklass.

Innehåll

(Välj syfte och centralt innehåll via länk "Läroplan" längst ner.)

Du kommer få träna din förmåga att: 

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar och åsikter
 • Skapa  genom olika estetiska uttrycksformer som tex. lek, bild, musik dans och drama
 • Använda digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck 

Målet med språkarbetet är att du ska:

 •  På ett enkelt sätt ska kunna förklara dina tankar och åsikter. 
 •  Kunna koppla ihop bokstav med ljud. Lära dig alfabetet.
 •  Med stöd av bilder kunna berätta om en saga vi arbetat med eller berätta något du varit med om.
 • Dramatisera en berättelse.
 • Kunna skriva versaler och gemener och forma bokstäverna i en given text.
 • Koncentrera sig under högläsning och förstå en text. 
 • Känna igen ordbilder och koppla ihop texten till bilden.

Viktiga begrepp du kommer att möta:

 • Bokstäver, alfabetet
 • Sagor och faktatexter
 • Berättande (återberätta och kunna beskriva ett händelseförlopp i en text)
 • Skrivande
 • Muntlig framställning

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • Titta på filmer ex. Bokstavslandet, Mattelandet,  ipads (olika språkappar)
 • Samtala om sagor och andra texter, rim o ramsor, musik, lekar, dans och drama
 • Skriva text och rita bilder till texten i skrivboken
 • Högläsning (kunna återkoppla till texten)
 • Diskutera viktiga händelser i förskoleklassen 
 • Utvärdera vad du tycker om olika lektioner och andra upplevelser
 • Temaarbeten
 • Studiebesök
 • Biblioteksbesök

Du kommer möta IKT i undervisningen genom att:

 •  Vi ser på film
 •  Vi dokumenterar med foto med Ipads
 •  Vi använder olika språk appar på Ipaden i undervisningen
 •  Programmering

Du kommer vara delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 •  Kooperativa arbetssätt (samarbete enskilt, grupp och i par) 
 • Att du är med och utvärderar arbetets former och innehåll
 • Att lärarna planerar arbetet efter ditt och gruppens intresse
 • Diskussionerna utgår från dina erfarenheter och vad du är intresserad av

 Du kommer få visa vad du lärt dig genom: 

 • Bilderna du ritar
 • Bornholmsmodellen
 • Hitta språket
 • Skrivboken
 • Diskussioner med kamrater
 • Samtal med läraren

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: