Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan

Skapad 2019-08-14 09:31 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Geografi
Här skall vi lära oss hur en karta skapas, hur den används och dess problem. En karta är nämligen alltid felaktig.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

 • Geo
   Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.
 • Geo
   Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta.

Varför?

Geografi bygger på rumslig förståelse och centralt för detta är kartor. De formar vår förståelse av omvärlden därför är det viktigt att förstå hur kartor fungerar deras styrkor och brister.

Hur?

Här kommer det att vara lärarlett med genomgångar och olika kartövningar både enskilt och i grupp. 

Bedömning?

I slutet av området kommer det att vara ett prov på detta. 

 

Övningar och dokument

Lärandemål kartan

https://docs.google.com/document/d/1tGGHv-NRY9lgn_ZEYHFdEuGZeAvMTz_GIxa9Z1vxjCU/edit?usp=sharing

Lägesangivelser och tidszoner

https://docs.google.com/document/d/1i4wJ0_OO5xKZDzzHfKm-B-X-tSrV8-sjFG-XKiLcrmM/edit?usp=sharing

Kartan vs Jordgloben

https://docs.google.com/document/d/15QEswJLqnrqciU_0x0FSFL0Y92mZUXTE3okyEcCC4S0/edit?usp=sharing

Kartor på nätet

https://docs.google.com/document/d/1HzBsxg7LArW4uA6O85UZMo8UCTjD3orDyvLwJVtKTr8/edit?usp=sharing

 

 

 

Uppgifter

 • Completing kartprov

 • Prov på kartan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.
  Geo  -
 • Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta.
  Geo  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt för grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med säkerhet data samt värderar dem med nyanserade omdömen. I värderingen drar eleven välgrundade slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området. Dessutom presenterar eleven med säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
  Geo  A
 • Eleven beskriver utförligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen. I värderingen drar eleven enkla slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
  Geo  C
 • Eleven beskriver översiktligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av en lämplig enkel metod och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
  Geo  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: