Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 19 vecka 34-38

Skapad 2019-08-14 09:35 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi inleder terminen med att skriva ett självporträtt. Därefter tränar vi lässtrategier på boken "Eldens hemlighet" som vi läser högt.

Innehåll

Vecka 34: Självporträtt

Skriv ett självporträtt, som kommer att publiceras på Unikum och fungera som utgångspunkt för det första utvecklingssamtalet.

Förslag på innehåll

  • familj
  • bakgrund
  • bostadsort
  • händelser i livet
  • intressen; vad, med vem, hur, när + sedan när, varför?

 

Obligatoriskt innehåll

  • styrkor; vad är du bra på, både i och utanför skolan?
  • utvecklingsområden: vad behöver du förbättra, både i och utanför skolan? Har du någon idé om hur du kan förbättra detta?

 

 

Läxa vecka 35: Ditt självporträtt ska vara färdigt och publicerat på Unikum.

Vecka 35 - 38: Högläsning och genomgång av lässtrategier

Höstterminen inleder vi med att högläsa en bok, Eldens hemlighet av Henning Mankell.

 

Vi tränar i samband med detta olika lässtrategier samt de andra kunskapskraven kopplade till läsförmågan, se nedan. På utbildningsradion finns lässtrategierna presenterade och vi tillämpar dem på den text vi högläst.  Första rundan tränar vi på en lässtrategi per gång för att lära oss vad de innebär. Därefter kommer ni i grupper om fem att genomföra de olika lässtrategierna.

Lässtrategier: UR-filmer och genomgång

1 Förutspå: UR-film

Uppgift 1 - Förutspå

Skriv en kort text där du förutspår vad som kommer att hända nästa gång. Ange vilka ledtrådar i texten som gör att du gör denna gissning.2 Inre bilder: UR-film

Uppgift 2 - Inre bilder

Beskriv (eller illustrera) en inre bild som skapats under dagens läsning.

 

3 Reda ut oklarheter: UR-film

Uppgift 3: Red ut oklarheter

Språkliga: Finns det svåra ord och meningar?

Innehållsliga: Presenteras svåra sammanhang?

Kulturella: Känner du igen dig, delar du de värderingar och idéer som presenteras?

Välj ut minst tre oklarheter som du reder ut.

 

Läxa vecka 36 är att välja minst tre ord ur Eldens hemlighet, som man ska kunna förklara vid läxtillfället.

 

4 Ställa frågor: UR-film

Uppgift 4 - Ställ frågor

Ställ frågor till dagens läsning. Du kan utgå från enstaka frågeord (vem, vad, när var, hur, varför) eller länge formuleringar: På vilket sätt…? Vad är likheterna och skillnaderna mellan…? Vilken lösning skulle du föreslå för…? Vad anser du om…? Håller du med om att…?

 

5 Sammanfatta: UR-film

Uppgift 5 -Sammanfatta

Sammanfatta det viktigaste från dagens läsning med 50-100 ord.

Lärstrategier: Tillämpning av strategier i bokcirkelgrupper

Ni blir indelade i grupper som efter varje högläsning får olika uppgifter till texten. Ni jobbar tillsammans och hjälper varandra. Gruppen redovisar uppgiften för de andra i klassen.

Länk till bokcirkelgrupper

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: