Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap

Skapad 2019-08-14 09:36 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 5 Hem- och konsumentkunskap
Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att du som elev utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska du få möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att du utvecklar din initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska du ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge dig förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Innehåll

Du kommer att lära dig laga enklare maträtter, använda köksredskap på ett säkert sätt, duka och ta hand om disken. Du ska även utvärdera ditt arbete i köket, berätta hur just du arbetat. Detta tränar du på var fjärde vecka.

Under de tre andra veckorna kommer du arbeta mer teoretiskt i mindre grupper och lära dig mer om bland annat:

  • Mat cirkeln och tallriksmodellen, för att kunna berätta om vad en nyttig måltid innehåller.
  • Olika redskap som du använder i köket och när du städar hemma.
  • Hygien.
  • Vad olika matvaror, kläder och andra saker kostar. Här jämför du också och resonerar om varför det kan vara så olika, vad det kan bero på samt hur det kan påverka miljö och hälsa. Hur det vi handlar hänger ihop med vår ekonomi
  • Att återvinna, återanvända och minimera avfall, hållbar utveckling.
  • Skillnaden på reklam och konsumentinformation. Olika lagar inom reklam.
  • Jämställdhet och ekonomi.

Här kommer du använda dig av dator, film, informationsblad och stenciler.

Du spar alla uppgifter du arbetat med i ditt häfte samt din skrivbok. Vi kommer att bedöma dig muntligt under arbetets gång, din arbetsinsats, och genom dina skriftliga arbeten. 

 

 

 

 

 

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap år 4-6

Förmågan att

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, samt hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Förmågan att

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: