Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 2A

Skapad 2019-08-14 09:36 i Långavekaskolan Falkenberg
Pedagogisk planering.
Grundskola 2 Matematik
Prima Matematik

Innehåll

Du kommer få arbeta med och lära dig följande:

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal
Kunna

 • ramsräkna och storleksordna tal 0 - 100
 • läsa och skriva tal-100
 • ordningstalen 1-12
 • dela upp tal på olika sätt. De kan delas upp i talsorter, 32=30+2, de kan delas upp i lika stora delar 12=6+6, 12=4+4+4 eller i olika stora delar 12=9+3


Positionssystemet
Kunna

 • förstå och ange siffrors värde, hundratal, tiotal och ental.
 • dela upp tal, ex 327=300+20+7


De fyra räknesätten
Kunna

 • visa sambandet mellan addition och subtraktion
 • räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0 -100
 • ha strategier för att räkna addition med tiotalsövergång  0-20
 • använda tal i bråkform i vardagliga sammanhang
 • välja räknesätt för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • förklara olika matematiska lösningarna genom att använda olika material och bilder


Viktiga begrepp
Ental, tiotal, hundratal, tallinjen, dubbelt , hälften, udda, jämna, likhetstecknet, större än, mindre än, rimlighet, mönster, samband samt addition, subtraktion, summa och differens.

Samband och förändringar
Kunna

 • kunna använda enkla proportionella samband ex dubbelt och hälften

Algebra
Kunna

 • visa att man förstår likhetstecknets betydelse i talområdet 0-20 i uppgifter med addition och subtraktion 
 • fortsätta på ett talmönster


Geometri
Kunna

 • avläsa klockan , kvart i , kvart över
 • räkna ut tidsdifferens
 • formerna rätblock, kub, kon och pyramid
 • jämföra, uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter
 • begreppen linje, punkt och sträcka
 • jämföra, uppskatta och mäta volymer i enheterna deciliter och liter


Problemlösning
Kunna

 • formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner

Arbetssätt/Undervisning

 • Öva på olika strategier för huvudräkning ex utgå från tvilling tal 7+7=14, 7+8=15.
 • Öva samband mellan tal genom att se det i läggmaterial ex 4+3=7, 7-4=3. Sambandet mellan 4+3, 40+39, 24+13. Sambandet mellan 7-4, 70-40,37-4. Sambandet mellan "10-kamrater" och "100-kamrater".
 • Öva olika uppdelningar av tal.
 • Öva bråk som del av helhet och del av antal.
 • Leta efter geometriska former i omgivningen.
 • Berätta om samt förstå sambandet mellan olika former.
 • Öva på att formulera räknehändelser.
 • Öva att följa en strategi vid problemlösning : 1. Läs uppgiften. 2. Tänk och planera. Vad är det du ska ta reda på? Hur kan du lösa uppgiften? Vilket räknesätt behöver du använda? 3. Lös uppgiften till exempel genom att skriva, rita, bygga, göra en tabell. göra en uträkning eller pröva.
  4. Redovisa din lösning. 5. Rimlighet. År svaret rimligt? Har du svarat på frågan?
 • Delta aktivt vid gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Arbeta laborativt.
 • Öva begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar.

Bedömning/Dokumentation

Diagnoser i Prima samt Skolverkets bedömningsstöd  för åk 2.

Aktivt delaktighet vid genomgångar.

Vi kommer att tillsammans med dig gå igenom kunskapskraven som finns för matematik i årskurs 2. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: