Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A - Kap. 1

Skapad 2019-08-14 10:12 i Furulundsskolan Halmstad
Koll på Matematik 4A, kapitel 1 - Vårt talsystem
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 1 som handlar om vårt talsystem.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt, i par och i grupp.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av t ex. spel.
 • Använda oss av iPad.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • Förstå och använda begreppen tal, siffror och positionssystem i talområdet 0-5000.
 • Förstå och använda begreppen hälften/dubbelt och udda/jämna tal.
 • Om talserier och talmönster.
 • Läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
 • Storleksordna tal inom talområdet.
 • Förstå och använda likhetstecknet på rätt sätt
 • Kunna använda begreppen; term, summa och differens
 • Kunna använda algoritm för addition och subtraktion
 • Kunna lösa elevnära matematiska problem

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.

Uppgifter

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4A - Kapitel 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår hur man kan dela upp talet i talsorter
Uppgift 1
Eleven delar upp talet i ental, tiotal, hundratal, tusental i minst 1 av uppgifterna.
Eleven delar upp talet i ental, tiotal, hundratal, tusental även när det finns en 0 med i talet.
Eleven storleksordnar tal inom talområdet
Uppgift 2
Eleven kan storleksordning någon uppgift.
Eleven kan storleksordning flera uppgifter.
Eleven läser av en tallinje.
Uppgift 3
Eleven läser av och bestämmer tal utmed en tallinje.
Eleven läser av och bestämmer tal utmed en tallinje. Eleven kan även sätta ut bestämda tal på en tallinje. *
Eleven räknar med begreppen före och efter.
Uppgift 4
Eleven behärskar ett av begreppen.
Eleven behärskar båda begreppen.
Eleven förstår hur ett talmönster är uppbyggt.
Uppgift 7
Eleven kan påbörja ett givet talmönster. Ex. 1, 4, 7, 10
Eleven kan påbörja och avsluta ett givet talmönster.
Eleven använder strategier i problemlösning.
Uppgift 5, 6 och 8.
Eleven kan påbörja att lösa ett problem.
Eleven kan påbörja att lösa ett problem. Löser några av uppgifterna 5,6,7,8 på ett tydligt sätt.
Eleven kan påbörja att lösa ett problem. Löser samtliga uppgifter 5,6,7,8 på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: