Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och rörelsemängd

Skapad 2019-08-14 10:24 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fysik

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

 • Begreppet energi
 • Fysikaliskt arbete, mekanikens gyllene regel
 • Lägesenergi och rörelseenergi
 • Energins bevarande
 • Effekt och verkningsgrad
 • Rörelsemängd och impuls
 • Rörelsemängdens bevarande
 • Elastiska och oelastiska stötar

Varför?

Energi och rörelsemängd är viktiga och mycket användbara begrepp i fysiken.

Hur?

Genomgångar, övningsuppgifter i boken, laborationer.

Bedömning?

Skriftligt prov och laborativt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.
  Fys  -
 • Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. Impuls.
  Fys  -
 • Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: mekanisk, termisk, elektrisk och kemisk energi samt strålnings- och kärnenergi.
  Fys  -
 • Energiprincipen, entropi och verkningsgrad för att beskriva energiomvandling, energikvalitet och energilagring.
  Fys  -
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Fys  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: