Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Åk 6 (What´s up)

Skapad 2019-08-14 10:29 i Toftaskolan Falun
Vi jobbar med läromedlet What's Up 6.
Grundskola 6 Engelska
Vi utgår från läromedlet What's Up 6. Varje vecka arbetar vi med ett nytt kapitel med övningar som knyter an till ett visst tema.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 Varje vecka arbetar vi med textbook där vi läser och samtalar kring bilder och texter utifrån olika händelser. Därefter arbetar vi med en tillhörande workbook som knyter an till de texter vi läst/ lyssnat till. I engelskans classroom finns länkar till bl.a övningsmästaren där du får träna på grammatik och meningsbyggnad knutet till det aktuella kapitlet. Utöver det kommer vi att jobba med kapitlens grammatiska moment både muntiligt och skriftligt.

Hur ska vi arbeta?

Med utgångspunkt från läromedlet tränar vi tala, höra, läsa och skriva. I undervisningen används även material från ur.se och  andra källor som knyter an till de olika texternas teman.Efter avslutat tema/kapitel kommer vi att ha prov.

Vad ska du lära dig?

Att formulera dig muntligt och skriftligt på engelska.

Kunna återberätta texter vi arbetat med.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: