Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matematik åk 3 (ht)

Skapad 2019-08-14 10:29 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Matematik
När vi arbetar med matematik kommer du att få lära dig att analysera, resonera, förklara, göra beräkningar, lösa problem och dra slutsatser.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

 

Du ska få lära dig

 • förstå och arbeta med talen 0 - 1 000
 • addition och subtraktion med uppställning, minnessiffror och lån
 • växling över noll
 • uppställning med flera termer 
 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1 - 10
 • kommutativa lagen vid multiplikation (2X3 = 3X2)
 • multiplicera med 10 och 100
 • prioriteringsregeln
 • strategier för problemlösning
 • multiplikation med uppställning
 • datalogiskt tänkande, kod och programmering
 • division, delnings- och innehållsdivision
 • att skriva division
 • division med rest
 • sambandet division och multiplikation
 • proportionalitet
 • skala

 

Arbetssätt

Vi kommer att träna på detta genom:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • enskilt arbete
 • grupparbete
 • att se på filmer
 • att använda laborativt material
 • praktiska övningar
 • att spela spel
 • att arbeta med olika pedagogiska matteappar på ipad
 • koppla ihop arbetet till vardagen

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och arbeta med talen 0 - 1 000
 • kunna addition och subtraktion med uppställning, minnessiffror och lån
 • kunna uppställning med flera termer 
 • förstå sambandet mellan addition och multiplikation
 • kunna multiplikationstabellerna 1 - 10
 • förstå kommutativa lagen vid multiplikation (2X3 = 3X2)
 • kunna multiplicera med 10 och 100
 • förstå prioriteringsregeln
 • ha strategier för problemlösning
 • förstå multiplikation med uppställning
 • kunna division
 • kunna skriva division
 • förstå division med rest
 • förstå sambandet mellan division och multiplikation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: