Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Grangruppen 2019/2020

Skapad 2019-08-14 10:30 i Brunnsnäs förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt:

Tidsperiod:Ht 19 - Vt 20

Förskolans namn: Brunnsnäs

Grupp: Grangruppen

Barnens ålder: 4-6

År och datum:: 2019-2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Grönflagg

-Hållbart förhållningssätt

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Öka barnens förståelse för hållbar utveckling och hur vi människor kan påverka den.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Arbetet kommer att utföras på tisdagsförmiddag och kommer ske kontinuerligt varje vecka.

- Barnen kommer att göras delaktiga genom att komma med egna förslag på aktiviteter.

- Innan varje tillfälle pratar vi lite om föregående tillfälle och avslutar tillfällena med att sammanfatta vad vi lärt oss och gör inlägg tillsammans på unikum.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Lärandet kommer synliggöras för barnet genom diskussioner och unikum inlägg.
- Föräldrarna kommer kontinuerligt få notiser från unikum efter varje tillfälle samt vid hämtning eller i hallen på almanackan.

Planeringen upprättad av:

 Erika

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: