Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado kap 1 vecka 34-39

Skapad 2019-08-14 10:31 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Kapitel 1 Eldorado Talsystemet 1 - 100 000 Tallinjer och olika hopp Jämföra och storleksordna tal
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 1 Talsystemet 1- 100 000 Tallinjer och olika hopp Jämföra och storleksordna tal

Innehåll

 

 

Vecka 35 s.9-13

Talsystemet 1-100 000

Läxa 1 Lämnas ut av Caroline och lämnas in på tisdagen v.36 då vi gör ett snabbtest och går igenom läxan. Detta för att se att eleverna hänger med.

Vecka 36 s.14-21

Talsystemet 1-100 000

Eleverna tillsammans med Caroline väljer om eleven ska göra rött eller blått avsnitt.

Läxa 2 lämnas ut av Caroline och lämnas in på tisdagen v.37 då vi gör ett snabbtest och går igenom läxan.

 

 

 

Vecka 37 s.23-32

Tallinjer och olika hopp

Genomgång i början av veckan, i slutet av veckan väljer eleven rött eller blått avsnitt.

Läxa 3 lämnas ut av Caroline och lämnas in på tisdagen v.38 då vi gör ett snabbtest och går igenom läxan.

 

 

 

Vecka 38 s.34-40

Jämföra och storleksordna tal

Genomgång i början av veckan, i slutet av veckan väljer eleven rött eller blått avsnitt.

Läxa 4 lämnas ut av Caroline och lämnas in på fredag vecka 38 då vi gör ett snabbtest och går igenom läxan.

 

Vecka 39 Tisdag

Diagnos på kapitel 1. För att se om eleverna har hängt med på lektionerna och att Caroline och Aras ser vad vi kommer behöva arbeta mer med i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: