Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande till bilder

Skapad 2019-08-14 10:35 i Dalhemsskolan Helsingborg
Musikskapande till bilder
Grundskola 7 Musik
Vi kommer att ljudsätta/skapa musik till bilder. Vi kommer att använda oss av iPads och apparna garageband samt iMovie.

Innehåll

Vad du kommer att utveckla:

  • Dina förmågor inom digitala verktyg
  • Starkare medvetenhet om musikens funktion tillsammans med bilder
  • Tänka utanför "boxen" - det finns fler sätt att skapa musik på än med de förväntade instrumenten.

 

Genomförande:

  • Du kommer att arbeta med digitala verktyg
  • Skapa egen musik
  • Ni kommer att arbeta enskilt

 

Bedömning:

  • Löpande under arbetets gång
  • Det färdiga arbetet

Matriser

Mu
Matris av Kunskapskrav i musikskapande åk 7

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

8. Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
9. Kombinera musik med....
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
11. Drivande kraft i musicerandet
Eleven kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
12. Musikens sammanhang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: