Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, Tidiga civilisationer

Skapad 2019-08-14 10:36 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Den neolitiska revolutionen innebär att människan går från att vara jägare och samlare till att bli bofast jordbrukare. Detta är förmodligen den viktigaste händelsen i människans historia och anledningen till civilisationens uppkomst.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig vad en flodkultur är. Det fanns fyra flodkulturer som grundades för drygt      5000 år sedan. Dessa var Mesopotamien, Egypten, Indus och Kina. Du ska under momentet möta dessa och många fler. Dessutom kommer vi inte bara prata och lära oss om flodkulturer utan högkulturer också!

Vi kommer att gå igenom hur människan levde och varför. När de levde och vad de lämnade kvar, hur vi ska tolka det, samt vad de får för konsekvenser för vårt liv idag. Förhoppningen är att spåra vårt eget ursprung och samtidigt se vår egen utveckling, inte bara i Sverige utan även som människor på planeten jorden.

Arbetssätt

Ni kommer att få arbeta med att göra jämförelser och vi kommer att diskutera vad som behövs för att ett samhälle/en civilisation ska fungera. Ni kommer att få arbeta en del med det vårt digitala läromedlet Clio online. Ni kommer att få i läxa att titta på en del filmer som förberedelse inför lektioner.

 Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas under lektionstid genom deltagande i diskussioner, genom läxförhör samt genom olika arbetsuppgifter under lektionstid.

 

Material

Filmer på www.sli.se

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16971 (Flodkulturer- Hur uppstod en flodkultur?)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16972  (Mesopotamien)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16973 (Egypten)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16974 (Indus)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16975 (Kina)

 

Tilldelade textavsnitt och uppgifter i www.clioonline.se

 

Uppgifter

 • Frågor till filmerna om flodkulturer och Mesopotamien

 • Genomgång förhistoria - människans tidiga utveckling

 • Frågor till samtliga filmer (Egypten, Kina och Indus med)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Tidiga civilisationer

E
C
A
Faktakunskaper
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Människans levnadsvilkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor,
Begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: