Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2019-08-14 10:37 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fysik

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

 • Rörelse i två dimensioner
 • Kraftmoment
 • Centripetalkraft och -acceleration
 • Keplers lagar
 • Kaströrelse

Varför?

I verkligheten sker inte all rörelse längs en linje. Kroppar rör sig i flera dimensioner, och kan även rotera. Att studera rörelser i två dimensioner är ett steg i riktning mot en mer komplett bild av mekaniken.

Hur?

Genomgångar, övningsuppgifter i boken, laborationer.

Bedömning?

Skriftligt prov och laborativt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält.
  Fys  -
 • Centralrörelse.
  Fys  -
 • Vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd.
  Fys  -
 • Simulering av tvådimensionell rörelse med hjälp av enkla numeriska metoder.
  Fys  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.
  Fys  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: