Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2019-08-14 10:39 i Vallåsskolan Halmstad
Område om koppen med transportsystemet, luftvägarna, matspjälkningen, reningsverken, rörelseapparaten och försvaret.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Biologi Svenska NO (år 1-3)
Kroppen är fantastisk! Hur många maskiner finns det som skulle kunna klara av det som din kropp gör?

Innehåll

Syfte - Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör människokroppen och hälsa.
 • Genomföra enkla systematiska undersökningar.
 • Använda olika begrepp och modeller för att förklara biologiska samband i kroppen.

 

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att kunna:

 • Människans olika kroppsdelar och organ, deras namn och funktioner
 • Hur den fysiska hälsan påverkas av sömn, kost och motion.
 • Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

 

Arbetssätt - Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:  

 • Lyssna på muntliga genomgångar
 • Se på film och filmklipp om kroppen
 • Läsa faktatexter med koppling till människokroppen
 • Skriftligt svar på frågor till olika texter som vi arbetar med
 • Samtala, diskuttera och resonera om kroppen och hälsa.
 • Göra enkla experiment och dokumentera dessa.
 • Sammanfatta information från filmer, texter och diskussioner.
 • Klassrumsdiskussioner
 • Ett avslutande prov
 • Göra ett fördjupande arbete om en sjukdom

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Din förmåga att använda viktiga begrepp inom kropp och hälsa och beskriva begreppen samt se samband mellan dem.
 • Din förmåga att resonera och argumentera om hälsa och sjukdom och relatera det till några samband i människokroppen.

Genom att

 • Lyssna när du aktivt deltar i diskussioner och samtal.
 • Läsa det du skriver under det avslutande provet.
 • Läsa ditt fördjupande arbete.

 

Viktiga begrepp/personer:

Transportsystemet - Blodomloppet

Luftvägarna - Andningen

Matspjälkningen

Kroppens reningsverk

Kroppens försvar - Immunförsvaret

Rörelseapparaten - Skelett och muskler

Alexander Fleming

 

Bra länkar:

https://www.1177.se/Halland/Tema/Kroppen/  

http://www.webbmagistern.se/natur.html

https://urskola.se/Produkter/191289-Din-kropp-svenska-som-andrasprak-Huden#Om-serien

 https://prezi.com/6isdp3avk1oy/de-fantastiska-njurarna/

 

Uppgifter

 • Näringsriktig måltid

 • Näringsrik måltid

Matriser

NO Sv Bi SvA
Människokroppen

Du behöver öva mer på
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Bi  4-6
Jag vet var några av kroppens organ finns och kan på ett enkelt sätt beskriva vilken funktion de har.
Jag vet var de flesta av kroppens organ finns och kan beskriva ganska utförligt vilken funktion de har.
Jag vet var de flesta av kroppens organ finns och kan på ett välutvecklat sätt beskriva vilken funktion de har och hur de samverkar med varandra.
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva vad blodet består av och någon av de viktigaste funktionerna som blodet har.
Jag kan beskriva vad blodet består av och några av de viktigaste funktionerna som blodet har samt ge exempel på dessa
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva vad blodet består av och de viktigaste funktionerna som blodet har ge exempel på dessa.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
Jag kan på ett utförligt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när jag rör på mig.
 • Bi  4-6
Jag kan i stora drag och på ett enkelt sätt förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Jag kan utförligt och detaljerat förklara matens väg genom kroppen och hur jag bör äta för ett hälsosamt liv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: