Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vågor

Skapad 2019-08-14 10:46 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fysik

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

 • Harmonisk svängning
 • Superposition och resonans
 • Pulser; fortskridande och stående vågor
 • Longitudinella och transversella vågor
 • Vågors egenskaper: reflektion, transmission, brytning, spridning och interferens
 • Ljudvågor, intensitet och ljudstyrka
 • Vågor på strängar

Varför?

Grunderna i vågrörelselära beskriver många vanligt förekommande fenomen. Dessutom läggs här grunden för studien av elektromagnetiska vågor, som tas upp senare i kursen.

Hur?

Genomgångar, övningsuppgifter i boken, laborationer.

Bedömning?

Skriftligt prov och laborativt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik.
  Fys  -
 • Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse.
  Fys  -
 • Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik.
  Fys  -
 • Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt.
  Fys  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.
  Fys  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: