Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2019-08-14 10:46 i Sandersdalsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Geografi
En planering om Sverige i geografi åk 4. Hur ser naturen i Sverige ut? Vad är skillnaden på ett naturlandskap och ett kulturlandskap? Vad betyder symbolerna på en karta?

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

 

- använda geografiska begrepp för att beskriva omvärlden

- resonera kring processer som formar jordytan samt dess konsekvenser

- beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och befolkningsfördelning

- använda kartor på ett fungerande sätt

- namnge vanliga städer, berg och vattendrag i Sverige

 

Arbetssätt och metod

Undervisningen kommer att utgå från arbetsmaterialet PULS Geografi Sverige där vi läser och samtalar kring texten. Vi kommer även att se filmer med anknytning till detta område samt diskutera innehållet. Vi kommer också att arbeta praktiskt med delar av innehållet, där eleverna får  och presentera.

Elevgruppens förslag på arbetssätt

 A: Kahoot, utflykter i Uddevalla, Skolplus. 

B: Kahoot, utelektion

Bedömning

Du ska kunna...

 • använda ord som har med ämnet geografi att göra, t ex befolkningstäthet, klimat, naturlandskap och infrastruktur
 • diskutera hur naturen och/eller människor kan förändra och forma jordens yta
 • jämföra olika delar av Sverige vad gäller befolkningstäthet, naturtyp och naturresurser
 • läsa av en karta utifrån symboler, färger och skala 
 • berätta allmän fakta om Sverige och placera ut vissa städer, landskap, berg, hav och vattendrag på en karta

Dokumentation

Du kommer att kunna visa dina färdigheter muntligt under klassdiskussioner och lektionsuppgifter. Vissa delar kommer testas av med mindre förhör som du får möjlighet att förbereda dig på.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: