Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8, Kapitel 3 - Y-boken Geometri

Skapad 2019-08-14 10:49 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 8 Matematik
Centralt innehåll. Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Använda geometriska formler.

Innehåll

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Bedömning

 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 • Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 • Målet är att du ska arbeta med två nivåer på varje avsnitt, dock minst en nivå. MYCKET VIKTIGT ATT HÅLLA PLANERINGEN!
 • Om du varit sjuk eller av någon annan anledning kommit efter i planeringen erbjuds du möjlighet att få stöd måndagar 8.30-9.30 samt måndag - torsdag 14.45-16.00.
 • I slutet på varje kapitel/kurs finns avsatt tid för repetition och övningsprov.
 • TIPS! Titta på genomgångarna (korta filmer som introducerar varje delmoment) på matematikxyz.com.

 

Läxavsnitt 

 Efter två avsnitt/delmoment finns en läxa du kan träna på för att befästa det som du har lärt dig i klassrummet. 

 

Diagnoserna

 Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Bedömningsunderlag

 

 1. Skriftliga prov

 2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna.

 3. Diskussioner

 

Y Kap 3 – Geometri

  

V.

Dag

Lektion

Läxa

45

Mån

   
 

Ons

   

 

Tors

 

 

 

 

   

46

Mån

Prao  

 

Ons

Prao 

 

 

Tors

Prao

 

 

 

 

 

 47

Mån

Prao  

 

Ons

Prao

 

 

Tors

Prao

 

 48

Mån

Uppstart kap 3 / 3.1 Omkrets och area

 

 

Ons

3.1 Omkrets och area

 

 

Tors

3.2 Cirkelns area

 

 49

Mån

3.3 Volym och begränsningsarea

 

 

Ons

3.3 Volym och begränsningsarea

 

 

Tors

3.4 Enheter för volym

 

 50

Mån

3.4 Enheter för volym

 

 

Ons

 

 

 

Tors

 

 

 51

Mån

Reservtid  

 

Onsd

Terminsavslutning.  

 

 

 

 

 

 

Geometrikursen fortsätter på vårterminen.
 

 

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

2

Mån

Lov

 

 

Ons

3.4 Enheter för volym. (Repetition.)

 

 

Tors

3.5 Prisma och pyramid

 

 3

Mån

3.5 Prisma och pyramid

 

 

Ons

3.6 Cylinder, kon och klot.

 

 

Tors

3.6 Cylinder, kon och klot.

 

 4

Mån

Sammanfattning sid 156-157.

Diagnos/blandade uppgifter (sid 143-145.)

 

 

Onsd

Forts blandade uppgifter/träna geometri (efter diagnosen sid 146-148.)  

 

 Torsd

 Prov

 

 

 

 
 
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: