Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2019-08-14 10:57 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer som vi tidigare gjort arbeta med matematiken på många olika sätt Vad som är nytt är vårt läromedel. Vi har nu en bok som heter: Favoritmatematik. Vi hoppas och tror att det kommer bli bra och göra oss ännu mer intresserade och inspirerade av detta roliga ämne.

Innehåll

Bokens innehåll:

Kapitel 1
Taluppfattning, addition och subtraktion
- Talen 0-100.
- Ental och tiotal.
- Repetion av addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0 -20.
-Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområde 0 -100.

Kapitel 2
Addition och subtraktion med tiotalsövergång
- med tiotalsövergång i talområdet 0-100.

Kapitel 3
Skriftlig räknemetod i addition och subtraktion.
- Addition och subtraktion med uppställning, med och utan växling i talområdet 0-100.

Kapitel 4
Multiplikation
-Räknesättet multiplikation.
- Multiplikation med 2,5 och 10

Kapitel 5
Division och tal i bråkform
- Räknesättet division (Dela lika och bilda grupper)
- Division med 2,3,4 och 6.
-Träna multiplikation med 2, 5 och 10.
- Delar av en hel.

Lärandemål

Du kommer att lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta laborativt.
 • delta i diskussioner.
 • spela spel.
 • färdighetsträna i bok och på arbetsblad.

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven.
 • Du visar vad du lärt dig genom att delta i diskussionerna på lektionerna, ditt arbeta i arbetsboken samt vid diagnoser på slutet av varje kapitel.
 • Bedömningen kommer också att ske genom Skolverkets bedömningsstöd 1 gång/termin. Resultatet redovisas i matriserna här på unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: