Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola. Giraffen. Normer och värden Ht.19-Vt.20

Skapad 2019-08-14 10:58 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

Läroplansmål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra". Lpfö18

Planerade insatser

Vi kommer att gå iväg på gymnastik till Lilla Järnåkra. Barnen kommer vid dessa tillfällen ha med sig en gymnastikpåse/väska med ombyte. Barnen får byta om i ett omklädningsrum. Halva barngruppen är bekant med detta sedan tidigare. Barnen får hitta vars en plats i omklädningsrummet, byta om och lägga sina kläder på rätt plats. Till en början kommer vi pedagoger stödja barnen i sitt ombyte. Positivt förstärka dem i vad de klarar av. Vi kommer att arbeta med uttrycket: "fråga en kompis om hjälp". För att barnen ska se varandra och växa i ansvar men även att bli starka i att kunna be om hjälp. 

 

Målkriterier/Förväntade effekter

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålet när:

Barnet kan fråga en kompis om hjälp i omklädningssituationen. 

När barnens villighet till att hjälpa återspeglas i resten av verksamheten. Såsom förskolans hall, där barnen tar på sig västar, jackor, skor. 

 

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

Genom observationer gjorda av pedagogerna. Samt utvecklingssamtal med föräldrar under vårterminen för att samtala till barnets utveckling i just denna fråga. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: