Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor åk.3 världen, världsdelar

Skapad 2019-08-14 10:59 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Kartor - världen, världsdelar och Norden
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi kommer några veckor framöver att arbeta med kartor i ämnet NO/SO. Vi kommer lägga fokus på kartan,världsdelar, världshaven och djur som finns i respektive världsdel .

Innehåll

 • Detta område kommer att innefatta:
 • Världsdelarnas och världshavens namn och placering på kartan
 • Väderstrecken 
 • Olika typiska djur för varje världsdel

Vi kommer att arbeta med området genom: 

 • Gemensamma diskussioner
 • Skriftliga uppgifter samt rituppgifter
 • skriva faktaexter 
 • leta i kartor 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SO
Världen - på kartan och i verkligheten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Väderstreck
 • Ge  1-3
Du känner igen orden norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Du vet vad väderstrecken heter och kan också visa tex på en karta.
Världsdelar
 • Ge  1-3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Du kan namnet på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshav
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.
Du kan namnet på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.
faktatext
Du skriver på ett enkelt sätt fakta om ett djur.
Du skriver utförlig fakta om ett djur.
Du skriver en längre och utförligare text om ett djur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: