Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I djurens värld

Skapad 2019-08-14 11:03 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Tänk så många olika sorters djur det finns i vår närmiljö. En del har svans och andra krälar.... en del flyger och andra simmar.... Detta tema kommer att handla om hur man kan sortera djuren i olika grupper. Vi kommer även att titta närmare på vem som äter vem!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband.
 • sortera, gruppera och artbestämma djur i vår närmiljö.
 • se samband mellan olika organismer i ekosystem

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att analysera och diskutera likheter och olikheter på djur.
 • Vi kommer att se filmer, läsa faktatexter och skriva egna faktatexter.
 • Vi kommer att lära oss nya begrepp.
 • Vi kommer att studera olika näringskedjor och livscykler.

 

Bedömning - vad och hur


.
Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att använda rätt begrepp
 • din förmåga att gruppera efter olika egenskaper.
 • din förmåga att beskriva och förklara en enkel näringskedja och livscykler.


Detta bedömer vi genom att:

 • lyssna på dig
 • läsa dina faktatexter 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3

Matriser

NO
I djurens värld

Rubrik 1

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
förmåga att använda rätt begrepp
Du kan med stöd använda de ämnes ord vi arbetat med
Du kan använda de ämnesord vi arbetat med.
Du kan fler än de ämnesspecifika orden vi använt i undervisningen.
förmåga att gruppera efter olika egenskaper
Du kan med stöd gruppera några djur efter olika egenskaper.
Du kan gruppera några djur efter olika egenskaper.
Du kan gruppera flertal djur efter olika egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: