Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar konsumtion och produktion

Skapad 2019-08-14 11:11 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 8 Samhällskunskap Geografi
Under de närmsta veckorna kommer vi att arbeta med området hållbar utveckling, i geografi och samhällskunskap. En vi ska arbeta med en uppgift som handlar om det globala målet om hållbar konsumtion och produktion och hur du tror att vi kan uppnå detta.

Innehåll

Vad ska ni göra?

Ett av de globala målen innebär att vi ska främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster (alltså hur vi köper och tillverkar saker i världen). Men vad betyder egentligen det i praktiken/vad innebär det? Vad är det vi måste göra för att uppnå detta? För resonemang/motivera om vad du anser att man måste göra för att uppnå en hållbar konsumtion och produktion i världen.

 

 

Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den. Du kan utveckla ett resonemang genom att:

 • Förklara VARFÖR det är på ett visst sätt.
 • Visa på likheter och skillnader genom att visa på samband.
 • Ge exempel och fakta som styrker din åsikt.
 • Använd dig av sambandsorden som stöd om du känner dig osäker på hur du ska göra för att utveckla en mening och förklara något.

  

Redovisning - Två alternativ på redovisningsform

1. Skriv ihop en resonerande text (ej i punktform) där svaren på frågorna nedan ska finnas med. Du ska:

a) förklarar vad det globala målet (12 Hållbar konsumtion och produktion) innebär

b) samt hur du tror att vi kan nå dit, hur vi ska göra för att målet ska uppfyllas.

c) Ge exempel på hur en vara produceras, transporteras och konsumeras idag. Berätta hur detta påverkar människor och miljö. Ta upp både positiva och negativa följder.

d) Begrepp som ska finnas med i din text: 

Transport

Infrastruktur

Produktion

Industri

Hållbar utveckling

Globalisering

Import och export

 

e) Källor och källkritisk diskussion ska finnas med i din text. (BÄST = Beroende, äkta, samtida, tendens)

 

f) Du bör ha med med minst en karta där du med hjälp av kartan kan visa på var din vara produceras och hur den transporteras.

 

 

2. Spela in en podd där du:

a) förklarar vad det globala målet (12 Hållbar konsumtion och produktion) innebär

b) samt hur du tror att vi kan göra för att målet ska uppfyllas.

c) Ge exempel på hur en vara produceras, transporteras och konsumeras idag. Berätta hur detta påverkar människor och miljö. Ta upp både positiva och negativa följder.

d) Använd dig av följande begrepp i ditt samtal: 

Transport

Infrastruktur

Produktion

Industri

Hållbar utveckling

Globalisering

Import och export

 

Bifoga ett papper där det står:

e) Vilka källor du har använt dig av och en källkritisk diskussion(BÄST = Beroende, äkta, samtida, tendens)

 

 

f) Du bör ha med med minst en karta där du med hjälp av kartan kan visa på var din vara produceras och hur den transporteras.

 

 

Kom ihåg att det inte finns några rätt och fel svar, jag vill se din tankegång och dina förklaringar vad du tror.

 

Lycka till!

/Johanna

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift geografi - Hållbar konsumtion och produktion

 • Inlämningsuppgift geografi - Hållbar konsumtion och produktion

 • Inlämningsuppgift geografi - Hållbar konsumtion och produktion

 • Geografi Uppgift geografi - Hållbar konsumtion och produktion

 • SO-läxa räkna kläder

 • SO-läxa räkna kläder

 • SO-läxa inventering av garderob

Matriser

Sh Ge
Hållbar konsumtion och produktion

Samhällskunskap

Kunskapskravet för E är ej uppnått
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Geografi

Kunskapskravet för E är ej uppnått
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor och källhantering
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Miljö och utvecklingsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: