Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering årskurs 3-6

Skapad 2019-08-14 12:00 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6
Orientering i skolan Att kunna hitta så väl i kända som okända miljöer är något som ger både barn och vuxna en trygghet och en ökad självkänsla. Mitt mål med denna pedagogiska planering är att eleverna ska skapa sig en positiv uppfattning om orientering, samt att eleverna ska lära sig orientera i den närliggande natur-och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala hjälpmedel. [På denna plats skriver du en kort beskrivning av ämnesområdet.]

Innehåll

 Syfte 

 

Eleverna ska kunna 

 

* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

 

*genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

*förebygga risker vid fysisk aktiviteter 

 

 

Bedömning 

 

Eleven ska utifrån sina förutsättningar och mognad:

 

·         visa den kunskapsnivå han/hon uppnått med de olika nivåerna i orientering (Se nedan)

 

·         visa förståelse för undervisningens innehåll.
Eleven måste få möjligheter att utveckla sin förmåga att samtal om och analysera orienteringsinnehållet i förhållande till sina kunskaper och få tillfällen att utveckla de förmågor och kunskapskvaliteter som krävs.

 

·         visa kunskapskvaliteter för att bearbeta undervisningens innehåll.
Eleven ska visa förståelse för vad som är viktigt för ämnet idrott och hälsa genom att dra slutsatser, förklara, lösa problem, göra jämförelser, argumentera, motivera.

 

Följande kommer jag att bedöma gällande eleverna:

 

-          Samspel

 

-          Social förmåga

 

-          Säkerhet

 

-          Allemansrätt

 

-          Ord och begrepp

 

-          Samtala och reflektera

 

-      Kunskapsnivåerna (trappan)

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

Jag kommer att använda mig av utbildningstrappan i orientering.

 

För att kunna gå vidare till nästa steg måste eleven klara av  första steget osv.

 

På grön nivå årskurs 3-6 kommer eleverna stötta på följande moment:

 

På den gröna nivån lär sig eleverna grunderna för att kunna orientera. Först och främst behöver man förstå att kartan är en förminskad bild av verkligheten sedd uppifrån. Man behöver också veta vad färgerna på en karta står för och vilka de vanligaste karttecknen är. Dessutom hur man passar en karta. På den här nivån sker all orientering efter ledstänger.

 

1. Kartförståelse: Vad är en karta?

 

2. Känna till kartans färger och de vanligaste karttecknen

 

3. Förstå idén med "var man är " på kartan (starten) och "vart man ska" (kontrollen) och i enkla ord beskriva hur man tar sig dit.

 

4. Passa kartan med hjälp av terrängen

 

5. Känna till begrepp och kunna orientera efter tydliga ledstänger (De innebär att eleverna ska kunna orientera sig på skolgården och i närmiljön med hjälp av en karta)

 

Några elever kommer dessutom kunna gå vidare med vit nivå.

 

På den vita nivån sker fortfarande orientering i huvudsak med hjälp av ledstänger. Dock kan ledstängerna vara minder tydliga i form av små bäckar, otydliga stigar m.m. Kontrollpunkterna kan nu vara bredvid ledstängerna. De bör dock vara inom synhåll från ledstängerna.

 

6. Tänka framåt, välja väg, kort eller lång. "Tumgreppet". Förstå begreppet ledstång.

 

7. Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång

 

8. Gena och snedda mot tydliga ledstång.

 

Ordförklaring:

 

Kartförståelse: = Kunskap om att kartan är en förminskning av verkligheten

 

Ledstång = Tydligt terrängföremål som är enkelt att följa, till exempel en väg eller stig.

 

Mindre tydliga ledstänger kan vara en liten stig, bäck eller åkerkant

 

Passa kartan = Kartan är en avbild av verkligheten. När du läser kartan ska bilden passa med verkligheten. Kartan är som en pusselbit, den passar bara åt ett håll. Det innebär att kartans norr ska ligga mot norr i verkligheten

 

Tumgrepp = Att hålla tummen vid den punkt på kartan där man befinner sig kallas tumgrepp.

 

Detta underlättar när man ska läsa kartan nästa gång.

 

 

 

Momenten genomförs teoretiskt inomhus i klassrummet och praktiskt utomhus i närmiljön och okänd miljö.

 

 

Uppgifter

  • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: