Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp, hälsa och pubertet.

Skapad 2019-08-14 12:00 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Den här mallen ska du använda när du skriver LPP:er.
Grundskola 6 Biologi
Under detta område kommer du att arbeta med kroppens olika organ, sinnena och puberteten. Var de olika organen finns, vilken funktion de har och hur de hänger ihop. Vi kommer också diskutera kring puberteten, tex vad som händer i kroppen och hur man påverkas på olika sätt, både fysiskt och psykiskt genom att titta på serien "snacka om sex" från ur.se/skola.

Innehåll

Syfte


Du ska få lära dig och utveckla förmågan att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Samt genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll - Hur?

Du kommer få utveckla dessa förmågor genom flera studietekniker, vi kommer att arbeta utifrån "Boken om Biologi" med sidorna 108-147, utföra laborationer, skriva labbrapporter, bygga olika organ, se samt lyssna på olika filmer och radioprogram från Youtube, ur.se/skola och Sli.se.

Vi kommer gemensamt att läsa texter, diskutera och arbeta med frågeställningar om hur olika delar av kroppen ser ut, fungerar och olika sjukdomar. Detta område kommer att kollas av med olika små tester, samt avslutas med ett prov.

v.34-35

 •  Hur en cell är uppbygg och hur den fungerar G. s.110-111 och  AB, s. 45,
 • Hjärnan och det centrala nervsystemet G s.128-129 och AB s.53

v. 36-37

 • Yttre och inre kroppsdelar G s.112-117 och AB s.46-47
 •  Hjärtat, lungorna och matspjälkningens funktion G s.118-121 och AB s.48-49
 • Blodet och kroppens reningsverk G s. 122-126 och AB s. 50-51  

v. 38-39

 • Musklernas funktion och anatomi G s. 126-127 och AB s.  52
 •  Skelettet och dess anatomi G s. 126-127 och s. 51

v. 40-43

 • Tema: Sjukdomar, hälsa och pubertet: 

Vi kommer att diskutera och arbeta med puberteten, hälsa, sjukdomar och mat. Genom frågeställningarna: Vad händer i våran kropp och knopp? Hur påverkas kroppen på olika sätt, fysiskt och psykiskt?
Diskussionerna kommer att ske i hel klass samt i mindre grupper indelade utifrån frågeställningarna. Detta området kommer att bedömas genom muntlig diskussion, din aktivitet i diskussionen. 

Prov vecka 43.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: