Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering NO - åk 6 HT 2019

Skapad 2019-08-14 12:32 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Kemi Fysik Biologi
Vi kommer arbeta med de tre NO-ämnena biologi, fysik och kemi.

Innehåll

Centrala begrepp

 • art
 • ekosystem
 • biologisk mångfald
 • näringskedja, näringsväv
 • anpassning
 • cell
 • organsystem
 • hälsa
 • optik
 • akustik
 • energi
 • materiens byggnad
 • blandning och lösning
 • syror och baser
 • kemiska reaktioner

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

Biologi/Fysik/Kemi

 • Beskriva, förklara och använda de centrala begreppen, modellerna och teorierna
 • Provat på att genomföra och planera undersökningar 
 • Provat på att skriva laborationsrapport

Planering

Vecka 34-38: Biologi - växter och djur, samband i naturen, människokroppen och hälsa.

Vecka 39-41: Kemi - syror och baser, materiens byggnad, lösningar och blandningar, kemiska reaktioner

Vecka 42-43: Fysik - energi, ljud, ljus.

 

Bedömning

Du kommer bedömd på:

- Begrepp, hur du kan förstå och förklara NO-orden

- Undersökning: hur du genomför en laboration eller en fältstudie.

- Dokumentation: hur du skriver och förklarar om din undersökning/laboration.

Uppgifter

 • Skriftligt prov i biologi

Matriser

Fy Bi Ke
NO åk 6 HT19

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Nivå 4
Du kan
Göra systematiska undersökningar i biologi/kemi
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en undersökning från början till slut med hjälp ut av läraren eller en detaljerad instruktion
genomföra en undersökning från början till slut med viss hjälp av lärare, instruktioner eller kamrater
själv eller som en aktiv del i en grupp kunna genomföra en undersökning från början till slut
Du har inte nått kunskapskravet
skriva enkla laborationsrapporter med vardagligt språk
skriva laborationsrapporter där du blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp
skriva utvecklade laborationsrapporter med naturvetenskapliga begrepp och modeller. Rapporterna innehåller även möjliga felkällor och hur dessa kan minskas.
Du har inte nått kunskapskravet
formulera enkla hypoteser och dra enkla slutsatser samt börja ge ett förslag på hur en undersökning kan förbättras
formulera hypoteser som bygger på egna eller andras erfarenheter och dra slutsatser som till största del bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras
formulera hypoteser och dra slutsatser som bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ge exempel på nya frågeställningar som kan undersökas
Du har inte nått kunskapskravet
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
i undersökningar kunna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska och kemiska samband
Du har inte nått kunskapskravet
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: