👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poetry in motion

Skapad 2019-08-14 12:39 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Engelska
Under höstens första del kommer vi möta det engelska språket i olika typer av dikter. Allt från kända verk till roliga limerickar och hemsnickrade varianter.

Innehåll

När?

 • Vi kommer arbeta med området from v. 35-39. Tidsplanen kan dock komma att ändras vid behov.

 

Hur?

 • Vi kommer läsa olika typer av dikter, tyst och högt. 
 • Vi kommer diskutera dikter; innehåll, betydelse och olika sorters element.
 • Vi kommer träna på några olika element att använda när man skriver en dikt.
 • Vi kommer göra egna dikter; black-out poems, namndikter, limerickar och fria dikter.
 • Eventuellt lägger vi till/ tar bort allt eftersom vi märker hur mycket tid som går åt till varje moment.

 

Var?

 • Information och uppgifter finns bifogade här och uppdateras kontinuerligt.

 

Varför?

Vi jobbar framförallt med att utveckla förmågorna att;

 • förstå och tolka engelska från tal och skrift
 • formulera sig i skrift och tal på engelska 
 • anpassa språket efter olika syften och sammanhang

 

Examination?

 • Inlämning av egen dikt till klassens diktsamling 26/9
 • Genomförande av poetry-slam 1/10
 • Samt arbete genomfört under lektionerna

Uppgifter

 • Arbetshäfte

 • Black-out poetry

 • Limericks

 • Egen dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9