Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 7F Lag/rätt + identitet

Skapad 2019-08-14 12:49 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I Det här momentet kommer vi att börja med att undersöka vem du är, vem som säger vem du är och varför. Vi kommer alltså att möta begreppet identiteter. Vi kommer att undersöka hur din och andras identitet kan skapas av saker utanför dig och inuti dig. Vidare kommer vi att undersöka hur det svenska rättsväsendet ser ut och fungerar. Det finns faktiskt lite olika regler och lagar beroende på din juridiska status som minoritet etc.

Innehåll

Innehåll

Ungefär så här kommer momentet att se ut. Självklart kan det vara så att det händer saker, så det kan komma att ändras något under momentets gång.

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

34

 

Intro SO och Anders Lennmor

Vem är du. Läxa till nästavecka torsdag

35

Begreppet identitet

Begreppet minoritet

Presentera läxan (men inte för hela klassen)

 

Läxa till torsdag begrepp om identitet (finns på quizlet)

36

Rättigheter och skyldigheter i skolan

Rättigheter och skyldigheter i Sverige

Presentera läxan (men inte för hela klassen)

 

37

Lagar och regler

Rättssystemet genomgång

Läxa rättssystemet begrepp och ordningen till nästa torsdag

38

Fördjupning rättssystemet Sverige

Repetitionsgenomgång

Presentera läxan

39

Fördjupning rättssystemet Sverige

Plugga till provet!

Fördjupning rättssystemet Sverige

Plugga till provet!

Fördjupning rättssystemet Sverige

40

Plugga till provet!

Mindre prov

 

 

Arbetsform

Som du ser ovan så kommer vi att ha några läxor. Det kan vara en förberedande läxa där du ska plugga in ex begrepp och/eller annat. Men det kan också vara en förberedande läxa där du skall tänka, resonera eller diskutera något hemma eller med en kompis. Vissa läxor kommer att ha skriftligt förhör och andra kommer att muntligt presenteras på lektionerna.

 

Litteratur:

I början av undervisningen har ni ännu inte fått Ipads ännu. Så då är den viktigaste litteraturen och materialet era egna anteckningar. Sedan kommer vi att jobba med ett digitalt läromedel som heter Clioonline.se

 

Bedömning

Momentet kommer bedömas dels formativt utefter din prestation under klassrumsaktiviteter och övningar. Men också genom resultaten på läxförhör samt det lilla provet vi kommer ha vecka 40.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Identiteter samt lag och rätt

E
C
A
Fakta kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Samaband
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Resonemang
Samband mellan individ och samhällsstrukturer
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Olika perspektiv
Med hjälp av resonemang och samband
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Nationella minoriteter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: