Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är vi ensamma i universum?

Skapad 2019-08-14 12:53 i Bohusskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi Kemi
Astronomer har nyligen upptäckt ett solsystem som fångat nyfikenheten hos många. Solsystemet med stjärnan Trappist-1 i centrum har ett antal exoplaneter (planeter som befinner sig utanför vårt solsystem) som ligger inom den beboeliga zonen, precis som jorden gör i vårt solsystem. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om astronomi och förutsättningarna för att liv ska kunna uppstå.

Innehåll

Är vi ensamma i Universum?

 

Arbetsplan NO åk 9;

 

                 Astronomi

                 Atom och kärnfysik

                 Evolution

                 Genetik

                 Elektricitet och magnetism

                 Salter

                 Metaller

Astronomi

 

 

 

 

 

Centralt innehåll; 

 

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

 

 

Ämnesmål (E, Skolverket);

 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel ochbeskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

 Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. 

 

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

Fysikens metoder och arbetssätt

 

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

 

 

Examination:

Muntlig examination.

För er som kommer skriva utvecklingsarbete gäller att göra presentation för klassen.

 

Centrala Begrepp:

Vintergatan
·       Satellit
·       Big Bang
·       atomer och grundämnen
·       Mörk energi
·       materia 
·       galax
·       stjärna
·       Nebulosa
·       Polstjärnan
·       Protuberanser
·       strålning
·       solsystem
·       svart hål
·       ljusår
·       gravitation
·       Solvind
·       supernova
·       fusion

 

Repetitionsfrågor:

 

·       Veta något om Vintergatan och om solens plats i galaxen

·       Förstå storleksförhållandena i rymden

·       Veta något om universums utveckling

·       Veta hur solen bildats och hur den kommer att sluta

·       Kunna något om olika objekt i rymden

·       Känna till några stjärnbilder och vad som är speciellt med Polstjärnan

·       Kunna några olika fenomen på solen

·       Känna till olika typer av stjärnor

·       Förstå vilken information en stjärnas spektrum ger

·       Veta hur stjärnor får namn

·       Veta något om supernovor och nebulosor

·       Känna till olika galaxtyper

·       Energins flöde från solen genom naturen och samhället.

·       Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

INTRO 

The Known Universe by AMNH

https://youtu.be/17jymDn0W6U

 

Elon Mask som speaker

 

https://youtu.be/tdUX3ypDVwI

 

Utvecklingsarbete för er som strävar efter ett högre betyg:

 Ni får gärna komma själva med olika förslag för er fördjupnings arbete, men bara Power Point och presentation

Annars finns det ett tema om ”Hur en eventuell livsform skulle kunna se ut om den levde på en av de beboeliga planeterna som cirkulerar runt Trappist-1”.

 

Genom att utgå ifrån vår egen planet Tellus ska du ta reda på vad som krävs för att en annan planet också ska kunna bära på liv. För några år sedan upptäcktes ett solsystem kallat Trappist-1 som innehöll ett antal planeter med förhållanden som skulle kunna vara gynsamma för liv som vi känner till det.

Det du ska börja med att göra är att söka efter nyhetsinslag om Trappist-1 för att bilda dig en uppfattning om vilka förhållanden vi tror råder i det solsystemet. Du kan söka både på svenska och engelska nyheter.

Gör anteckningar om vad du hittar och var (källa). Detta använder du som grund för inlämningen som ska vara max en A4-sida. I inlämningen ska du berätta om det liv som du hittat på någon av Trappist-planeterna. Detta liv ska vara så sannolikt som möjligt och ha egenskaper som du kan motivera med dom faktiska rådande förhållandena.

 

Du ska visa dina kunskaper om vilka förutsättningar som krävs för att livet skall kunna bildas/utvecklas och kunskaper om vår eget solsystem. Du behöver referera till vårt solsystem  och den enda planeten vi vet att livet existerar på nämligen jorden. Du behöver "krydda" dina kunskaper med lite fantasi också.

Skriv ner dina tankar om hur liv på en av Trappist-planeterna ser ut på en A4 sida och presentera arbetet i form av vetenskapligt presentation på en rymdkonferens.

 

 

  För att klara av uppgiften behöver du ha koll på:

1.     Vårt solsystems uppbyggnad: vilka planeter ingår i solsystemet och vad som gör att det finns liv i vårt solsystem?

2.     Avstånd i rymden:

Till vår sol och måne.

Till närmaste stjärna.

Bredden på vår galax.

Vår närmaste galax.

Till Trappist-1

3.     Hur långt är ett "ljusår".

4.     Hur man definierar liv? Vad är liv?

5.     Vad krävs för att liv ska finnas på en planet när det gäller:

6.     Gravitation

7.     Avstånd till stjärna (jordens stjärna är solen)

8.     Atmosfär

9.     Vilka gaser ingår i atmosfären

10.  Strålningsskydd

11.  Växthuseffekten

12.  Med hjälp av informationen du tar fram ska du fundera över 

 Material:

Fysikboken Titano fysik: kapitlet om Astronomi s. 251 - 273.

Rymden: https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/rymden/

 

Unga Fakta http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/irymden/liv.asp

Exoplanet-turne: Möt de 7 planeterna i TRAPPIST-1 https://www.space.com/35805-earth-size-exoplanets-trappist-1-tour.html

Rymdstyrelsen -  https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/bloggen/2017/02/trappist-1-ett-solsystem-med-sju-jordliknande-planeter/

Allt om Vetenskaphttp://www.alltomvetenskap.se/astronomi

Scale of the universe 2, För att få en uppfattning om hur olika saker och ting förhåller sig till varandra i storlek i universum så kan man följa den här länken: http://htwins.net/scale2/

Big Bang   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6182

Svenska rymdstyrelsen www.rymdstyrelsen.se 

Film om Trappist-1 (på engelska) https://www.youtube.com/watch?v=a_U-r1sjohc 

Om vad liv är (biologi): https://www.naturvetenskap.org/biologi/hoegstadiebiologi/livet/ 

Mer om Trappist https://www.sciencealert.com/trappist-1-rocky-composition-water-atmosphere-analysis-habitability

USAs rymdstyrelse NASA

Levande organismer i rymden: https://www.rymdstyrelsen.se/upptack-rymden/om-rymden/bjorndjur/

Ny organism kan använda andra byggstenar: http://www.esa.int/swe/ESA_in_your_country/Sweden/Ny_organism_kan_anvaenda_andra_byggstenar

 

Jordens första cell levde i skållhett vatten:  https://www.svd.se/ny-studie-jordens-forsta-cell-levde-i-skallhett-vatten. Den första levande organismen på jorden var med största sannolikhet en så kallad extremofil, det vill säga en organism anpassad för ett liv i extrema miljöer, exempelvis i stark hetta och utan syre.

Extremofiler finns även i dagens värld. De återfinns i första hand inom två grupper av encelliga organismer utan cellkärna: bakterier och arkéer. Den sistnämnda gruppen liknar bakterier till utseendet men är bara avlägset släkt med dessa. De lever ofta i heta källor.

 

Officiell webbsida om Trappist-1 http://www.trappist.one   

Vatten på Trappist -1: https://www.eso.org/public/sweden/news/eso1805/

  Vårt SOLSYSTEM:

 

TRAPPIST-1

 

 

 

Uppgifter

 • Inlämning av arbetet "Hur en eventuell livsform skulle kunna se ut om den levde på en av de beboeliga planeterna som cirkulerar runt Trappist-1"?

 • Diskussionsfrågor till filmer "Så byggs en planet Del 1 och Del 2"

Matriser

Fy Bi Ke
Astronomi - Rymden

Fysik och Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Informationssökning (fysik)
Söka information
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Begreppskunskap (fysik)
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Användning av informationen (fysik)
Använda information & anpassa framställning
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Naturvetenskapliga upptäckter (fysik)
Upptäckter och deras betydelse
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Informationssökning (biologi)
Söka information
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Användning av information (biologi)
Använda information & anpassa framställning
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begreppskunskap (biologi)
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Naturvetenskapliga upptäckter (biologi)
Upptäckter och deras betydelse
 • Bi  A 9
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: