Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Körsbärsdalen, Matematik ht19/vt20

Skapad 2019-08-14 12:57 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö18 med fokusområdet Matematik.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

 Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

Vi vill erbjuda barnen möjlighet till ökad förståelse för geometriska former och matematiska mönster. 

 

Strategier och förhållningssätt

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. 
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma. 
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken. Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

 

 Geometriska former

Vi kommer att arbeta med tre olika geometriska former, triangel, kvadrat och cirkel, för att introducera grunder för de geometriska formerna. Vi vill att barnen ska utforska och urskilja de olika formerna genom olika lekar, digitalt och få skapa samt uppleva de tre geometriska formerna i estetiska lärprocesser. Vi ska också gå på formjakt i olika miljöer. Vi kommer också att synliggöra de tre geometriska formerna på avdelningen för att barnen ska möta dem ofta i sin vardag. 

Matematiska mönster

Vi vill i små grupper arbeta aktivit med matematiska mönster där en pedagog är med och introducerar samt stöttar barnen i processen. Det finns kameler och insekter som vi kan använda oss av att göra mönster, antingen färgmönster eller mönster efter storlek, 

 

Problemlösning och matematiska resonemang - Vi utgår ifrån detta som ett förhållningssätt när vi jobbar med andra områden inom matematik, men även i andra ämnen. Vi tänker på att ställa öppna frågor utan givna svar, frågor som utmanar barnens tänkande och frågor som får barnen att tänka efter hur de gjorde för att komma fram till sin slutsats. Vi vill också med våra äldre barn rikta fokus mot matematik och synliggöra tydliga matematiska resonemang genom till exempel sortering- och organiseringslekar.

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: