Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skickar meddelanden

Skapad 2019-08-14 13:01 i Stenbackeskolan Grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Människan är en social varelse. Det betyder att vi samverkar med andra i vårt dagliga liv. Vi skickar och tar emot information nästan varje dag. I det här temat skall vi undersöka hur människor har skickat meddelanden till varandra och hur tekniken har utvecklats från språk till röksignaler till dagens nätverk. Du kommer också bygga en liten telegraf och skicka kodade meddelanden till en annan elev i din klass med hjälp av morsekod. I alla NO ämnen är det viktigt att testa sin idé och visa hur du gjorde, men också visa vad som inte fungerade och hur du löste det. Att visa vad som inte funkade hjälper andra att undvika göra samma misstag. Att dela sina erfarenheter med andra är ett sätt att utveckla vetenskapen. Inom NO kan man säga att det är bra att testa sina idéer och göra fel, om man sedan försöker rätta till det. Det kallas utveckling.

Innehåll

TEKNIK Kommunikationsteknik förr och nu. Hur vi började ta kontakt, att skicka information och dagens kommunikationsteknik. 

Tid: 18/11-13/12

Bok: Teknik Direkt sidorna 3-24

 

Centralt innehåll: Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Försöka bygga en mycket enkel optisk telegraf som kan användas att skicka morsekod till en kamrat.

 

Kunskapskrav: Eleven kan föra underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid, samt vilka fördelar och nackdelar dessa medför för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav 2: Eleven kan genomföra mycket enkla teknik-arbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller. 

Kunskapskrav 3: Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja samt dokumentera i text och skisser olika  handlingsalternativ som leder framåt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: