Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat 06

Skapad 2019-08-14 13:09 i Getingeskolan Halmstad
Ämnesområdet berör vad klimat är, hur det kan förändras och hur klimatet påverkar jordens yta och människor.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Ordet klimat har ni säkert hört många gånger, men vad betyder begreppet egentligen? Vad styr klimatet i ett visst område och vad kommer hända med klimatet i framtiden? Detta är frågor som vi ska behandla under detta arbetsområde.

Innehåll

 

Varför ska du lära dig om jordens klimat?

Jordens klimat har en stor påverkan på växtlighet och var vi bosätter oss. En majoritet av de forskare som undersöker hur jordens klimat fungerar tror att vi tillhör den generation av människor som kommer att få uppleva en stor förändring av klimatet. Detta beror på hur vi människor beter oss, till exempel vad vi väljer att äta, hur vi väljer att transportera oss, värma upp våra hus eller hur ofta vi väljer att byta mobiltelefon.

 

De mål som vi ska sträva mot att du når under arbetsområdet är att du:

 • kan förklara varför vi har olika årstider
 • har förståelse för atmosfärens sammansättning och funktion
 • kan beskriva klimatzonerna på jorden och ge exempel på hur det påverkar växtlighet och befolkning
 • kan förklara varför det regnar och blåser
 • har förståelse för vattnets inverkan på klimatet och kan ge exempel på detta
 • kan tolka diagram och kartor kopplat till klimat och väder
 • kan förklara växthuseffekten och resonera kring tänkbara följder och vilka åtgärder vi kan vidta för att hindra utvecklingen.
 • kan förklara och använda dig av olika begrepp kopplade till klimat
 

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha lektioner där jag går igenom varför det regnar, blåser, mm
 • Vi kommer att se filmer som därefter diskuteras
 • Ni kommer att ha möjlighet att arbeta med olika uppgifter, exempelvis instuderingsfrågor, SMHI:s molnskola, se egna filmer på strömmande media, prova på att vara meteorologer.
 • Eventuellt en debatt kring den globala uppvärmningen där ni får representera olika länder.

 

Bedömning

Bedömningen utgår från hur du förklarar och den resonemangsförmåga du visar. Det är viktigt att visa på samband mellan klimat och människans handlingar. Vi kommer att arbeta med många begrepp och att använda dem på ett korrekt sätt är en del av bedömningen. 

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor inför prov

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samspel människa och natur
Att kunna förklara hur klimat och människors handlingar hänger samman
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Användande av begrepp
Att kunna förklara och använda sig av begrepp kopplade till klimat och väder.
Eleven kan även använda geografiska begrepp kopplat till klimat på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp kopplat till klimat på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp kopplat till klimat på ett väl fungerande sätt.
Hållbart samhälle
Hur ska vi människor agera i framtiden för att få ett hållbart samhälle?
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: