Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk/Lappteknik

Skapad 2019-08-14 13:14 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 – 6 Historia Matematik Slöjd Geografi
Vi utvecklar och framställer ett slöjdföremål av redan använt textilt material. Vi tränar oss i att anpassa fantasi och föremål till givna begränsade resurser och förutsättningar. Då utvecklar vi vår förståelse för nytta och mening med återbruk. Vi utgår huvudsakligen från använt jeansmaterial.

Innehåll

Begreppen "återbruk" och "hållbarhet" diskuteras och klargörs och därmed också syftet med slöjduppgiften.

Tillsammans inspireras vi av bilder på jeansåterbruk och lappteknik. Du söker mer inspiration själv.

Du utgår från avlagda jeans och andra tygrester och utvecklar ett föremål utifrån de begränsade resurserna. Du ritar och skapar med text och bild en planering i din slöjdbok, som du diskuterar med pedagogen och ev justerar. Du kan använda olika lapptekniksmetoder för att få större tygbitar om du behöver.

Det är viktigt att du funderar över vilket uttryck ditt föremål kommer att få med de färger och former du väljer. Vad vill du att andra ska tänka när de ser ditt föremål?

Tekniken vi använder blir huvudsakligen maskinsömnad. På så sätt blir du säkrare på att använda symaskinen.

Under arbetets gång tränas du i att följa arbetsbeskrivningar och överväga olika lösningar och handlingsalternativ. Du ska sträva efter att själv tänka ut lösningar och presentera dem för pedagogen.

Det färdiga föremålet utvärderas i Unikum och uttrycket diskuteras i gruppen och dokumenteras.

Tillsammans diskuterar vi varför man återbrukar och hur olika förutsättningar ser ut på jorden. Vi talar om hur klädindustrin fungerar och hur den påverkar vår miljö. Vi gör också en tillbakablick i tiden för att jämföra materialanvändning nu och då. 

Ett viktigt syfte med uppgiften är att DU SKA FÖRSTÅ att hur du använder textilt material som t.ex. kläder, påverkar ofta människor och miljö någon annanstans på jorden.

 

I väntetid ska du pröva andra hantverkstekniker som stickning, virkning, krokning etc för att öka dina kunskaper om vilka tekniker som finns. Dina erfarenheter ska dokumenteras i din lärlogg på Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Hi Ma Sl Ge
Ämnesmatris textilslöjd 4-6 läsåret 16-17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: