Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger och språk med Babblarna

Skapad 2019-08-14 13:16 i Varggropens förskola Säter
Förskola
Med hjälp av figurerna "Babblarna", ska barnen få utforska färger och vardagsföremål på olika sätt.

Innehåll

Syfte med projektet:

-Att barnen får utforska och uppleva olika färger

-Att barnen får möjlighet att utveckla sitt ordförråd

-Ge barnen möjlighet att sortera och kategorisera sin omvärld.

-Låta barnen få använda sin fantasi och sin kreativa förmåga. 

-Utforska och få kunskap om grundläggande geometriska former. 

 

Projektet kommer att starta med att barnen får olika färglådor presenterade för sig. Varje babblare har en hink i samma färg som babblaren själv. I hinken finns flera föremål i samma färg. Vi kommer samtala om vad som finns i hinken och barnen kommer få möjlighet att hitta flera saker till babblarna i respektive babblares färg. På så sätt utvecklar vi även ordförrådet och lär oss mer om olika vardagsföremål. 

Vi låter barnens intressen styra projektet framåt. Barnen ska få utforska och upptäcka färgerna på olika sätt, med hjälp av olika sinnen, material och redskap. Vi kommer även träna på att sortera och undersöka olika former. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: