Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsspecialisering 1

Skapad 2019-08-14 13:24 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Undervisningen ska utformas så att alla kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

Innehåll

 • Regler, tekniker och taktik inom vald idrott.
 • Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott.
 • Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan.
 • Vald idrott ur ett hälsoperspektiv.
 • Vald idrotts organisation och historia.
 • Organisation av barnverksamhet inom vald idrott.
 • Kulturella och sociala aspekter på vald idrott.
 • Etik och moral i förhållande till vald idrott.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
  Idr
 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr
 • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
  Idr
 • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
  Idr
 • Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
  Idr
 • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.
  Idr
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. I samband med detta kan eleven utförligt och nyanserat beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan. På denna grund kan eleven med säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga och efter samråd med handledare planera program för regelbunden träning samt aktivt ta ansvar för att genomföra dessa. Dessutom kan eleven med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning i relation till träningsmetodernas teori.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. I samband med detta kan eleven utförligt beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan. På denna grund kan eleven med viss säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga och efter samråd med handledare planera program för regelbunden träning samt aktivt ta ansvar för att genomföra dessa. Dessutom kan eleven med nyanserade omdömen värdera resultatet av sin träning.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra vald idrott i enlighet med dess regler, teknik och taktik. I samband med detta kan eleven översiktligt beskriva idrottens uppbyggnad och karaktär samt vilka krav utövandet av idrotten ställer på den kroppsliga förmågan. På denna grund kan eleven med viss säkerhet bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig, teknisk och taktisk förmåga och kan i samråd med handledare planera program för regelbunden träning samt aktivt ta ansvar för att genomföra dessa. Dessutom kan eleven med enkla omdömen värdera resultatet av sin träning.
  Idr  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande.
  Idr  A
 • Eleven kan utförligt diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande.
  Idr  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera vald idrotts betydelse för utveckling av kroppslig förmåga, hälsa och välbefinnande.
  Idr  E

Matriser

Idr
Idrottsspecialisering 1

Behöver stöd för att nå målen
Behöver ett visst stöd för att nå målen
Når målen helt självständigt
Regler, tekniker och taktik inom vald idrott
Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott
Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan
Vald idrott ur ett hälsoperspektiv
Vald idrotts organisation och historia
Organisation av barnverksamhet inom vald idrott
Kulturella och sociala aspekter på vald idrott
Etik och moral i förhållande till vald idrott
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: