Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-08-14 13:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbetsområdet innefattar fyra delar: Skogstyperna lövskog och barrskog, Artkunskap, Ekosystem i närmiljön och Människans beroende av och påverkan på skogen.
Grundskola 4 Biologi
Hur ser skogen ut i din närmiljö? Vilka växter och djur lever där och hur ser sambandet mellan dem ut? Vad använder vi människor skogen till och vilka hot står skogen inför?

Innehåll

Målet med arbetsområdet är:

Skogstyperna lövskog och barrskog

 • förklara begreppen lövskog och barrskog.

Artkunskap

 • känna igen och namnge några löv- och barrträd.
 • trädets olika delar.
 • känna igen och namnge några växt- och djurarter som lever i skogen.

Ekosystem i närmiljön

 • ge exempel på näringskedjor i skogen som finns i närmiljön.
 • förklara vilken betydelsen tillgång till den icke-levande miljön (t.ex. ljus och vatten) har för olika organismer.

Människans beroende av och påverkan på skogen

 • berätta varför skogen är viktig för människan.
 • berätta om olika faktorer som hotar skogen.
 • vilka skyldigheter och förmåner Allemansrätten ger.

Bedömning

Jag bedömer:

 • ditt deltagande i diskussioner och samtal
 • ditt genomförande av arbetsuppgifter
 • processen och genomförandet av dina laborationer

Tidsplan

Arbetet kommer att vara mellan v.35 och v.40, ht 2019

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa & diskutera faktatexter
 • Se filmer
 • Leta information i faktatexter (böcker och internet)
 • Genomföra laborationer och skriva en enkel laborationsrapport
 • Samtala & resonera om olika samband i naturen och människans beroende av och påverkan på skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: