👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen om hösten

Skapad 2019-08-14 13:29 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbete med temat Hösten.
Grundskola 4 Biologi
Naturen förbereder sig för att klara vintern och för en ny vår. Hur kommer det sig att träden får så vackra färger och vart tar alla vissna löv vägen? Hur kan vissa växter sprida sig så snabbt? Varför flyttar en del fåglar på hösten? Under vecka 41-45 kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Naturen om hösten".

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Genom enskilda och gemensamma övningar kommer du att utveckla dina kunskaper om naturen på hösten. Vi läser, skriver, diskuterar, ser på film och gör grupparbete som skall presenteras med hjälp av Presentation i Chromebook.

 

 

Detta kommer jag att bedöma

Jag tittar på innehållet i dina arbeten och hur du deltar i diskussioner, grupparbete och de övningar vi gör tillsammans.
Du kommer även att bli bedömd på ett prov som handlar om hur väl du kan använda olika begrepp som tas upp när vi arbetar med "Naturen om hösten".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturen om hösten

Kunskapskrav

Ny nivå
Biologins begrepp
Djurs växters och andra organismers liv. Ekosystem i närmiljön. Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Du behöver stöd för att nå grundläggande kunskaper i biologi, och för att kunna använda biologins begrepp.
Du har grundläggande kunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Reflektera och analysera
Tolkning och granskning av t.ex faktatexter
Du behöver stöd för att använda information om biologi.
Du kan använda information om biologi i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda information om biologi i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda information om biologi i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Människan och naturen
Människans beroende av och påverkan på naturen. Ekosystemtjänster som nedbrytning
Du behöver stöd för att ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.