Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Frösakullsförskolor 2020

Skapad 2019-08-14 13:30 i Frösakulls förskola Halmstad
Förskola
Att alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen lpfö 2.6 . .

Innehåll

Planeringsmall 2019-2020 Frösakulls förskolor

Vart är vi?

Ett nuläge

Vart ska vi?

Mål för projekt

Vilka läroplansmål från Lpfö ska ni arbeta mot?

  • Barnens intressen, initiativ behov: vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket projekt ska presenteras för barnen?
  • Förståelse: Vilken förståelse ska barnen utveckla?
  • Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
  • Pedagogens förhållningssätt: vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärandet ska ske i barngruppen?

 

Mål för vardagssituationer

  • Vilka vardagssituationer
  • Vilka läroplansmål

Hur gör vi?

  • Vem gör vad, och när?
  • Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i utbildningen?

Hur blev det?

  • Uppföljning, bestäm redan i starten vad det är som ska följas upp.
  • Första uppföljningen sker andra studiedagen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: