Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsåskådningar

Skapad 2019-08-14 13:37 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med olika livsåskådningar, såväl sekulära som religiösa. Förutom detta kommer vi att undersöka hur de olika sätten att se på världen och livet påverkar ens identitet, synsätt och vardag.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med...

Olika livsåskådningar 

Olika stora frågor om livet 

Olika sätt att se på världen och skapelsen

Hur tro och vetenskap är olika och lika

Olika ord och begrepp 

Att själv reflektera över sin egen livsåskådning och jämföra med någon annans

Till din hjälp har du...

Lärargenomgångar 

Ett häfte om livsåskådningar

Quizlet - för att använda med ord och begrepp 

Uppgifter

 • Uppgift om livåskådningar

 • Sammanfatta texten på under 200 ord

 • Läs igenom sidorna om humanism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: