Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Trafik åk 3

Skapad 2019-08-14 13:50 i Nolbyskolan Alingsås
SO - Trafik åk 3
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Trafik

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att starta upp med ett arbetsområde om trafik. Syftet är att eleverna ska få grundläggande kunskaper om hur man tar sig fram på ett säkert sätt i trafiken. 

Konkreta mål:

Du kommer att få utveckla din förmåga att: 

 • kunna visa och ge exempel på hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • känna igen några viktiga trafikmärken.
 • kunna förklara betydelsen av att använda bilbälte, reflex och cykelhjälm.
 • undersöka trafiken runt närområdet där du går i skolan.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • undersöka trafiken och visa på trafikfarliga punkter. 
 • känna igen några viktiga trafikmärken och vad dessa betyder.
 • visa och ge exempel på hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • förklara betydelsen av att använda bilbälte, reflex och cykelhjälm

 

Undervisning:

Vi kommer att prata om trafiksäkerhet och grundläggande trafikregler.

Vi kommer att lära oss några olika vägmärken och öva oss att gå på ett säkert sätt i trafiken. 

Vi kommer att undersöka trafiken runt skolan. 

Vi kommer att att lära oss vad som ska finnas på en cykel för att den ska vara säker.

 

Detta kommer vi att få lära oss genom till exempel text, film, undersökningar och diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: