Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi åk 9

Skapad 2019-08-14 14:04 i Palmbladsskolan Papperskorgen 2
Samhällsekonomi åk 9
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi kommer under några veckor att arbeta med området samhällsekonomi.

Vi kommer bland annat att tala om hur det ekonomiska kretsloppet ser ut och fungerar och hur politiska beslut formar de ekonomiska förhållandena för dig som individ, men även för Sverige, Europa och hela världen.

Innehåll

 

Du ska ...

 • ...kunna förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet. (Vilka delar ingår i det och hur påverkas kretsloppet i goda/dåliga tider.)
 • ...känna till några olika ekonomiska system (marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi) och vilken betydelse de har för den enskilde individen i vardagen
 • ...kunna förklara hur länder och regioners ekonomier hänger samman
 • ...känna till och kunna förklara några begrepp som hänger i hop med samhällsekonomi ex. konkurs, högkonjunktur, inflation, lågkonjunktur, konkurrens, utbud, efterfrågan. handelsbalans.

 

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Egen läsning, främst i läroboken, men även annat material.
 • Grupp- och klassdiskussioner.
 • Skriftliga uppgifter
 • Filmklipp

Bedömning

Det som kommer att bedömas är dina faktakunskaper och hur du kan använda dina fakta till att analysera och reflektera kring Sveriges ekonomi och hur den hänger ihop med världsekonomin. Detta kan du visa både genom skriftliga uppgifter  och i samtal och diskussioner.

.

 

Uppgifter

 • PPT Samhällsekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi åk 9

E
C
A
Ekonomiska kretsloppet - vad är det och hur påverkar det individen och samhället?
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika samhällstrukturer. Du visar detta genom att undersöka och förklara hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar.
Du visar att du har goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Du visar mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt, ur flera olika synvinklar, hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Begrepp
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: