Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur djurriket är organiserat, livscykel samt näringskedjor

Skapad 2019-08-14 14:08 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Beskrivning av mål, innehåll och bedömning gällande temat "Svenska djur" i åk 3.
Grundskola 3 Svenska Biologi
Vi kommer att arbeta med hur djurriket är uppdelat samt några livscyklar och enkla näringskedjor.

Innehåll

TIll eleverna

Målet med arbetet är att 

 • du ska kunna berätta om några olika djur och deras livscykler
 • du ska kunna ge exempel på en näringskedja och kunna förklara vad det är
 • du ska kunna sortera några djur i olika grupper utifrån vilka egenskaper de har 
 • du ska med hjälp av det du har lärt dig skriva en enkel faktatext som andra kan läsa och förstå
 • du ska kunna söka information i faktatexter och från filmerUnder arbetets gång kommer vi att:

 • titta på filmer om olika svenska djur
 • läsa faktatexter
 • skriva faktatexter utifrån stödord
 • framställa bilder för att förtydliga texterna
 • göra olika övningar för att sortera djur utifrån deras egenskaper
 • samtala om hur man kan gruppera djur i exempelvis däggdjur, insekter
Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • skriva faktatexter
 • delta i skapande aktiviteter
 • delta i olika övningar 
 • delta i diskussioner
Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om några djur och hur de lever
 • förklara vad en näringskedja är
 • sortera några djur i grupper utifrån deras egenskaper (t.ex. däggdjur, rovdjur, insekter)
 • skriva en faktatext med ord som hör till ämnet
 • hitta viktig information om djur i en enkel faktatext eller film

Kunskapskrav i årskurs 3

Kopplingar till lgr 11 och kursplaner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: